Ny avtale på ovenstående er nå på plass. 

De nye dokumentene og kontrakt er lagt inn på vår hjemmeside og kan hentes/leses der. 

Avtalen gjelder fra 15.1.-24 – 14.1.26 med opsjon på forlengelse 1 + 1 år på likelydende vilkår.

 


Publisert: 25.01.2024 09:11
Sist endret: 30.01.2024 12:41