Se også kontaktinformasjon til ØRIK

Innkjøpsansvarlige i kommunene

Kommune Innkjøpsansvarlig Telefon Mobil epost
Nes Ulf-Inge Hegge 63911027   90690191  ulf-inge.hegge@nes.kommune.no   
Nannestad  Hilde Synnøve Opdal 47789612 47789612

hilde.synnove.opdal@nannestad.kommune.no

Gjerdrum        
Eidsvoll Morgan Johansen 40069142 40069142 morgan.johansen@eidsvoll.kommune.no
Ullensaker Merete Siring  66108000 92814047 merete.siring@ullensaker.kommune.no  
Hurdal        

Publisert: 10.01.2019 15:23
Sist endret: 03.06.2024 09:47