Se også oversikt over innkjøpsansvarlige i kommunene

Kontaktpersoner i ØRIK

Navn

Tittel

Ansvarsområde

Mobil

e-post

Tor Kjærstad

Daglig leder

 

91578583

tor.kjaerstad@orik.no

Hans Jørgen Eek

Rådgiver innkjøp

Teknisk - BAE

99325931

hans.jorgen.eek@orik.no

Tove Haarberg 

Rådgiver innkjøp 

Skole, barnehage og idrett, Administrasjon

99695544 

tove.haarberg@orik.no  

Beate Eriksen 

Rådgiver innkjøp 

Helse, sosial og barnevern, Mat

45024403 

beate.eriksen@orik.no  

Eivind Johannes Pettersen

Rådgiver innkjøp

Teknisk - BAE

90263452

eivind.j.pettersen@orik.no  

Per Tore Olsen

Rådgiver innkjøp

Teknisk -BAE

40455389

per.tore.olsen@orik.no

Lisa Linchausen Heimdal
(I permisjon til august -24)

Innkjøpskonsulent E-handel 

E-handel 

47979074

lisa.l.heimdal@orik.no

ØRIK

Generelle henvendelser

 

 

anskaffelser@orik.no

ØRIK

Henvendelser vedr. E-handel

 

 

ehandel@orik.no

Gerd Smedsrud

Klimarådgiver

  40216231

gerd.smedsrud@orik.no


Publisert: 21.03.2018 12:12
Sist endret: 05.01.2024 12:05