Innhold

Om innovasjonslabben

Prinsipper: Samle - Dele - Engasjere!

Innolab er tilgjengelig for alle som trenger et arbeidsrom i noen timer.

Innovasjonslaben har tilholdssted i 2 etg på biblioteket i Jessheim kulturhus. Rommet er forbeholdt dem som ønsker å bidra til at Ullensaker kommune blir enda bedre i fremtiden, ved å eksperimentere og ta i bruk ny teknologi og nye måter å jobbe på. Rommet er formet for å gi idéer utviklingskraft ved å jobbe tverrfaglig. De beste idéene kan bli prøvd ut i kommunen.

Praktisk informasjon:

Innolab er inndelt i fire arbeidsstasjoner. Rommet kan formes etter behov og faglig innhold. Rommet kan leies/lånes som det er og benyttes med eller uten fasilitator. Det er behovet som styrer innholdet og Innolabs leder Fredrik Sørensen kan tilrettelegge et opplegg om du ønsker det.

Samlingssted for innovatører:

Innolab vil være det naturlige samlingsstedet for innovatører. Spesielt for de som har et brennende engasjement for kommunen og byen sin, eller som vil løse fremtidens utfordringer. Og ønsker å inkludere ansatte, innbyggere, næringslivet og akademia i utvikling av bedre løsninger.


Publisert: 20.05.2019 12:31:19
Sist endret: 20.05.2019 12:31