Feil på ledningsnettet (vannlekkasjer, tilstoppinger, flom og lignende) eller andre problemer knyttet til kommunens vann- og avløpsanlegg

  • Ring 66 10 80 00 (dagtid, servicetorget)
  • Ring 66 10 80 80 (døgnet rundt, vakttelefon)

Avfallet som ikke ble hentet, ødelagte beholdere og lignende

Mørke gatelys, hull i asfalten og lignende

  • Ring 175 (Veitrafikksentralen)

Publisert: 23.06.2017 13:57
Sist endret: 04.11.2021 13:25