Feil på ledningsnettet (vannlekkasjer, tilstoppinger, flom og lignende) eller andre problemer knyttet til kommunens vann- og avløpsanlegg meldes på dagtid inn til kommunens innbygger-/servicetorg på 66 10 80 00. Utenfor kontortid ringer du kommunens vakttelefon på 66 10 80 80.

Feil som gjelder renovasjon (for eksempel dersom avfallet ikke ble hantet eller beholderen din er ødelagt) meldes direkte til ØRAS eller via appen Min Renovasjon.

Feil på gatelys og kommunale veier (for eksempel hull i asfalten) kan meldes inn via denne karttjenesten.

Feil på europa-, riks- eller fylkesveier meldes om til Veitrafikksentralen på telefon 175.

Andre feil meldes per mail til postmottak@ullensaker.kommune.no.


Publisert: 23.06.2017 13:57
Sist endret: 30.09.2021 14:31