Innhold

Ledige stillinger hos oss

Jobb i Ullensaker kommunale barnehager

Ullensaker barnehagene – mer læring gjennom mer lek!

Vi skal gi barna våre en trygg og god start på livet. Vi vil ha pedagoger som gjennom språk og vennskap støtter barnas lærelyst gjennom lek. Vi vil ha pedagoger som leker og som etablerer gode lek og læringsmiljøer.

I Ullensaker har vi en ung befolkning, mange barnefamilier og mye tilflytting til kommunen vår. Barnehagen er en viktig arena for å skape nettverk for familier. Gjennom å gi trygghet og læring styrker vi barn og deres familier for et godt liv i Ullensaker kommune. 

Se oversikt over ledige stillinger

Les mer om de kommunale barnehagene 

FILM

Jobb i Ullensakerskolen

Vi du bli læreren jeg aldri glemmer?

Ullensakerskolens målsetting er høy kvalitet i opplæringen og stort læringsutbytte for elevene. Vi har fokus på et helhetlig læringsløp fra barnehage og ut skoleløpet, der vårt mål er at hvert enkelt barn skal gis mulighet til å utvikle seg til å bli den beste utgaven av seg selv. God klasseledelse, grunnleggende ferdigheter, digital utvikling og et trygt og godt læringsmiljø er viktige stikkord. Vi har gode støttesystemer og gode ordninger for oppfølging av nyansatte- og nyutdannede lærere, samt fokus på etter- og videreutdanning.

Les mer om Ullensakerskolen

Om Ullensaker 

Ullensaker kommune ligger sentralt på Østlandet, bare 25 km nord for Oslo. Vi er vertskommune for landets hovedflyplass OSL. Kommunen består blant annet av tettstedet Kløfta og byen Jessheim. Jessheim er kommunens administrasjonssenter, og ligger 30 minutter fra Oslo og 10 minutter fra Gardermoen. Det er ca 38 000 innbyggere i kommunen. Kommunen har høy befolkningsvekst, noe som byr på mange muligheter og spennende utfordringer.

Ullensaker kommune har ca. 2400 årsverk ansatt i kommunen.Vår oppgave er å levere tjenester til våre innbyggere. Våre verdier er Modig, Endringsdyktig og Raus.

Les mer om kommunen

 

 


Publisert: 15.11.2016 21:46:29
Sist endret: 15.11.2016 21:51