Innhold

Kontaktinformasjon

Telefon

Sentralbord: 66 10 80 00 (åpent hverdager 08.30 - 15.00)

Skriv til oss

Merk at du ikke bør sende sensitive eller taushetsbelagte opplysninger på e-post. På eDialog kan du sende inn dokumenter selv om de inneholder sensitive opplysninger. Etter å ha logget inn med din elektroniske ID vil du bli ført videre inn i et kontaktskjema. Dette kontaktskjemaet er knyttet direkte opp mot vårt arkivsystem og din henvendelse vil derfor bli overført direkte på en meget trygg måte.

 • Send informasjon/dokumenter/vedlegg sikkert til kommunen: eDialog 
 • E-post: postmottak@ullensaker.kommune.no (ikke sensitiv og taushetsbelagt informasjon)
 • Postadresse: Postboks 470, 2051 Jessheim

Chat med Kommune-Kari

Har du spørsmål om kommunale tjenester så kan det være raskest å spørre Kari først.

Kari er vår chat-robot og hun jobber døgnet rundt, hver dag.

Kari lærer noe nytt hver dag så om hun ikke kan svare deg, gi henne en tommel ned, så tar vi dette med i den videre opplæringen med henne.

Besøk oss

Har du en avtale på Rådhuset?

Vi holder til på Furusethgata 12, 2050 Jessheim

Rådhuset har felles inngang med kulturhus og kino, fra Furusethgata.

Dersom du har en avtale på Rådhuset kan du registrere deg inn på automaten i resepsjonen, den du har avtale med vil da få beskjed om at du har kommet. Vedkommende vil da hente deg i resepsjonen. 

Besøkende til Rådhuset og kulturhuset kan benytte parkeringsplassene på taket av parkeringshuset "Ormen Lange", bak Rådhuset, sammen med besøkende til Jessheim Storsenter. Ved parkering her, må de til enhver tid gjeldende parkeringsbestemmelser følges. Det er gratis parkering i angitte timer mot gyldig parkeringsbillett, deretter mot betaling. Manglende parkeringsbillett kan føre til at det blir ilagt bot.

Kontaktinformasjon til skoler, barnehager og bo- og aktivitetssentre 

For å kontakte en skole, barnehage eller et bo- og aktivitetssenter kan du ringe direkte til dem. Du finner kontaktinformasjon til hver enkelt på deres sider her:

Skolene

Barnehagene 

Bo- og aktivitetssentre

Pressekontakt

Våre pressekontakter skal kun kontaktes av pressen. Pressekontaktene er tilgjengelige primært i normal arbeidstid, mandag-fredag.

Innbyggere og publikum for øvrig bes kontakte kommunens sentralbord. 

Pressekontakt: 40 40 50 89

Kontaktinformasjon elektronisk samhandling PLO

Ullensaker har elektronisk forsendelse og mottak av dokumenter og meldinger. Dette inkluderer epikriser, kliniske henvisninger, pleie og omsorgsmeldinger, mottak av svarmeldinger fra laboratorier og røntgen, ulike meldinger til Nav, Reseptformidler, Sysvak osv.

Våre systemer kommuniserer med fastleger, private aktører, stat, fylkeskommune og ulike helseforetak fra pleie og omsorg, legevakt, fengsel og helsestasjonene. 

For kontaktinformasjon til våre bo og aktivitetssentre samt hjemmesykepleie se her.

For akutt eller planlagt nedetid:

E-post: meldingsansvarlig@ullensaker.kommune.no denne epostadressen skal kun benyttes til meldinger som gjelder datatekniske forhold som nevnt ovenfor.

Virksomhetssertifikat 
Sertifikat kan lastes ned fra Norsk Helsenett sitt adresseregister

IT - vakt

kun i nødstilfeller

IT-vakttelefon er en begrenset tjeneste utenfor ordinær arbeidstid. Vakten er kun tilgjengelig for følgende tjenester i nødstilfeller:  

 • Henvendelser fra helselokasjoner som omhandler liv og helse* 
 • Henvendelser som gjelder Kino, kultur og politiske møter  

*Gjelder kun alvorlige feil på helselokasjoner som leverer tjenester 24/7. Lokal representant skal alltid vurdere om henvendelsen kan vente til neste ordinærere arbeidsdag. System- og nettverksfeil skal først søkes løst i henhold til lokasjonens interne rutiner. Eventuelle nødrutiner skal vurderes benyttet før tilkalling av vakt.

IT-vakten er tilgjengelig mandag-fredag mellom 15:30 og 08:00. Lørdag og søndag hele døgnet.

IT-vaktnummer – 417 09 299

 

Vakttelefoner

Oversikt over vakttelefoner utenfor normalarbeidstid. 

 • Barnevernvakten: 64 99 32 70
 • Fylkesveger: 175
 • Kommunal vakttelefon: 66 10 80 80 NB! utenfor normalarbeidstid
 • Legevakt: 116 117
 • Strøm - Elvia: 02024 
 • Skatt Øst: 800 80 000
 • Veterinærvakt: 994 73 947
 • Viltnemda: 911 71 735
 • Mattilsynet: 22 40 00 00

Kontaktinformasjon politisk

Ordfører

Ståle Lien Hansen

Mobil: 48 29 92 15

E-post (e-post sendt til denne adressen kan bli lest av politisk sekretariat)

Varaordfører

Børre Lien Hansen

Mobil: 

E-post

Kontaktinformasjon administrasjonen

Kommunedirektør

Erling Kristiansen

Mobil: 48161441

E-post

Helsevern og sosial omsorg

Konstituert kommunaldirektør for helsevern og sosial omsorg

Sverre Jørgensen

Mobil: 90 86 58 03 

E-post

Enhetsleder Kommuneoverlegen

Einar Kristian Borud

Mobil: 48 49 17 21

E-post

Enhetsleder Pro Vest

Randi Falch Bergedal

Mobil: 90 87 09 87

E-post

Enhetsleder Helse- og mestringstorg

Pål Arne Falk-Løvvik

Mobil: 90 47 47 40

E-post 

Enhetsleder NAV

Gry Kristin Hosøy

Mobil: 92 41 40 62

E-post 

Konstituert enhetsleder Helsevern

Ane Sjuls

Mobil: 47 05 75 05

E-post 

Enhetsleder Barnevern

Kjersti Lindseth

Mobil: 48 88 81 65

E-post 

Enhetsleder Bolig med bistand

Anita Nordstrand

Mobil: 95 30 37 06

E-post 

Enhetsleder Pedagogisk senter

Anne Cathrine Skytterholm

Mobil: 93 02 93 99

E-post 

Enhetsleder Pro Kløfta

Torill Helene Veiden

Mobil: 97 71 34 21

E-post 

Enhetsleder Pro Øst

Sylvia Aastad

Mobil: 91 57 98 90

E-post 

Plan, kultur og teknisk

Kommunaldirektør for plan, kultur og teknisk

Erlend Eggum

Mobil: 45 41 58 18

E-post

Enhetsleder Kommunale eiendommer

Edin Alisic

Mobil: 90 58 57 60

E-post

Enhetsleder Vann og avløp

Ragnhild Nordmelan

Mobil: 92 63 48 22

E-post 


Enhetsleder Bymiljø

Magne Kjensli

Mobil: 90 87 35 45

E-post


Enhetsleder Areal og landbruk

Trond Henriksen Krågsrud

Mobil: 45 72 42 69

E-post 

Enhetsleder Plan og prosjekt kommunalteknikk

Vakant stilling

Enhetsleder Utbygging/prosjektkontoret

Sigrid Nøkleby

Mobil: 41 67 92 26

E-post

Enhetsleder Kultur 

Jon Henrik Solhei

Mobil: 97 65 70 75

E-post

Enhetsleder Plan og næring

Konstituert Anne Catherine Ekroll

Mobil: 41 63 75 91

E-post

Oppvekst

Kommunaldirektør for oppvekst

Yngve Rønning

Mobil: 97 78 25 01

E-post

Enhetsleder Kløfta barnehage

Bodil Aglen

Mobil: 92 20 62 52

Epost 

Enhetsleder Administrasjon barnehagen

Mari Karlsrud

Mobil: 41 16 49 89

E-post

Enhetsledere Skole, barnehage fellesfunksjoner

Anne Soltveit Skole

Mobil: 97 51 27 90

E-post

Kjersti Stundal Skole

Mobil: 46 66 05 17

E-post 

Enhetsleder Gystadmarka skole

Ann-Hege Bø Ringnes

Mobil: 41 04 42 50

E-post 

Enhetsleder Algarheim skole

Stein Malerstuen

Mobil: 93 42 57 39

E-post 

Enhetsleder Bakke skole

Lise Nyeggen Hjemberg

Mobil: 48 06 65 76

E-post

Enhetsleder Borgen skole

Hege P. Fredriksen

Mobil: 47 48 34 78

E-post

Enhetsleder Døli skole

Kiet Minh Dang

Mobil: 45 61 83 64

E-post

Enhetsleder Hovin skole

Håvar Mangset

Mobil: 91 70 72 30

E-post

Enhetsleder Jessheim skole

Wenche Øien

Mobil: 91 38 99 10

E-post

Enhetsleder Mogreina skole

Nina Hestad

Mobil: 99 69 94 94

E-post

Enhetsleder Nordkisa skole

Linda Sundseth

Mobil: 97 73 46 32

E-post

Enhetsleder Åreppen skole

Magnar Magerøy

Mobil: 99 01 06 34

E-post 

Enhetsleder Skogmo skole

Vegard Søberg Ulnes

Mobil: 46 78 62 30

E-post

Enhetsleder Allergot ungdomsskole

Bernt Helge Stokkevåg

Mobil: 45 87 51 73

E-post

Enhetsleder Nordby ungdomsskole

Maren Røse Snerlebakken

Mobil: 93 26 31 83

E-post

Enhetsleder Vesong ungdomsskole

Ingrid Langvatn Notoane

Mobil: 90 85 49 53

E-post 

Enhetsleder Gystadmarka ungdomsskole

Thomas Stien

Mobil: 97 07 47 80

E-post

Enhetsleder Voksenopplæringen

Svanhild Andersen

Mobil: 41 66 68 23

E-post

Organisasjon og utvikling

Enhetsleder Innovasjon og digitalisering

Enhetsleder for Kommunikasjon og samfunn er konstituert midlertidig i stillingen.

Enhetsleder Økonomi

Hans-Petter Iversen

Mobil: 90 50 72 61

E-post

Enhetsleder Kommunikasjon og samfunn

Tor Hjelset

Mobil: 92 04 55 61

E-post

Enhetsleder Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap

Monica J. Steen

E-post

Enhetsleder Personal og organisasjonsutvikling

Siv-Helén Storhaug

Mobil: 

E-post


Publisert: 15.11.2016 21:53:39
Sist endret: 05.06.2024 10:46