Innhold

Kontaktinformasjon

Telefon

Sentralbord: 66 10 80 00 (åpent hverdager 08.30 - 15.00)

Skriv til oss

Merk at du ikke bør sende sensitive eller taushetsbelagte opplysninger på e-post. På eDialog kan du sende inn dokumenter selv om de inneholder sensitive opplysninger. Etter å ha logget inn med din elektroniske ID vil du bli ført videre inn i et kontaktskjema. Dette kontaktskjemaet er knyttet direkte opp mot vårt arkivsystem og din henvendelse vil derfor bli overført direkte på en meget trygg måte.

 • Send informasjon/dokumenter/vedlegg sikkert til kommunen: eDialog 
 • E-post: postmottak@ullensaker.kommune.no (ikke sensitiv og taushetsbelagt informasjon)
 • Postadresse: Postboks 470, 2051 Jessheim

Chat med Kommune-Kari

Har du spørsmål om kommunale tjenester så kan det være raskest å spørre Kari først.

Kari er vår chat-robot og hun jobber døgnet rundt, hver dag.

Kari lærer noe nytt hver dag så om hun ikke kan svare deg, gi henne en tommel ned, så tar vi dette med i den videre opplæringen med henne.

Besøk oss

Har du en avtale på Rådhuset?

Vi holder til på Furusethgata 12, 2050 Jessheim

Rådhuset har felles inngang med kulturhus og kino, fra Furusethgata.

Dersom du har en avtale på Rådhuset kan du registrere deg inn på automaten i resepsjonen, den du har avtale med vil da få beskjed om at du har kommet. Vedkommende vil da hente deg i resepsjonen. 

Besøkende til Rådhuset og kulturhuset kan benytte parkeringsplassene på taket av parkeringshuset "Ormen Lange", bak Rådhuset, sammen med besøkende til Jessheim Storsenter. Ved parkering her, må de til enhver tid gjeldende parkeringsbestemmelser følges. Det er gratis parkering i angitte timer mot gyldig parkeringsbillett, deretter mot betaling. Manglende parkeringsbillett kan føre til at det blir ilagt bot.

Kontaktinformasjon til skoler, barnehager og bo- og aktivitetssentre 

For å kontakte en skole, barnehage eller et bo- og aktivitetssenter kan du ringe direkte til dem. Du finner kontaktinformasjon til hver enkelt på deres sider her:

Skolene

Barnehagene 

Bo- og aktivitetssentre

Pressekontakt

Våre pressekontakter skal kun kontaktes av pressen. Pressekontaktene er tilgjengelige primært i normal arbeidstid, mandag-fredag.

Innbyggere og publikum for øvrig bes kontakte kommunens sentralbord. 

Pressekontakt: 417 09 317

Kontaktinformasjon elektronisk samhandling PLO

Kommunene på Øvre Romerike har elektronisk forsendelse og mottak av dokumenter og meldinger. Dette inkluderer epikriser, kliniske henvisninger, pleie og omsorgsmeldinger, mottak av svarmeldinger fra laboratorier og røntgen, ulike meldinger til Nav, Reseptformidler, Sysvak osv.

Våre systemer kommuniserer med fastleger, private aktører, stat, fylkeskommune og ulike helseforetak fra pleie og omsorg, legevakt, fengsel og helsestasjonene. Kommunene har Felles Forvaltning for sine dataløsninger, lokalisert i ett interkommunalt samarbeid ved Digitale Gardermoen (DGI). 

For kontaktinformasjon til våre bo og aktivitetssentre samt hjemmesykepleie se her.

For akutt eller planlagt nedetid:

E-post: meldingsansvarlig@ullensaker.kommune.no denne epostadressen skal kun benyttes til meldinger som gjelder datatekniske forhold som nevnt ovenfor. 

Virksomhetssertifikat 
Sertifikat kan lastes ned fra Norsk Helsenett sitt adresseregister

Ta gjerne kontakt med Felles Forvaltning dersom:    

 • Dere har et lengre driftsavbrudd
 • Det ikke er noen EDI-kommunikasjon
 • Dere bytter virksomhetssertifikat
 • Dere bytter journalsystem
 • Det er endring på personell på legekontoret
 • Dere har spørsmål vedrørende samarbeidsavtaler, rutiner eller versjon på meldingstyper

Epost: meldingsansvarlig@dgi.no denne epostadressen skal kun benyttes til meldinger som gjelder datatekniske forhold som nevnt ovenfor. 

Telefon: 64 00 90 00 (be om Felles Forvaltning Helse og Omsorg(FFHO))

Tidspunkt kontaktpunkt er tilgjengelig 
Alle hverdager: kl.08.00 – 15.30

Vakttelefoner

 • Barnevernvakten: 64 99 32 70
 • Fylkesveger: 175
 • Kommunal vakttelefon: 66 10 80 80 dersom du ikke kommer gjennom bruk 404 06 390
 • Legevakt: 116 117
 • Strøm - Hafslund: 815 30 400 
 • Skatt Øst: 800 80 000
 • Veterinærvakt: 994 73 947
 • Viltnemda: 911 71 735
 • Mattilsynet: 22 40 00 00

Kontaktinformasjon politisk

Ordfører

Eyvind Jørgensen Schumacher

Mobil: 971 43 944

Telefon: 66 10 80 30

E-post

Varaordfører

Lars Halvor Stokstad Oserud

Mobil: 957 84 429

 Telefon: 66 10 81 15

 E-post

Kontaktinformasjon administrasjonen

Kommunedirektør

Erling Kristiansen

Mobil: 48161441

E-post

Helsevern og sosial omsorg

Kommunaldirektør for helsevern og sosial omsorg

Gunnhild Grimstad-Kirkeby

Mobil: 92 26 81 31

E-post

Enhetsleder Kommuneoverlegen

Einar Kristian Borud

Mobil: 48 49 17 21

E-post

Enhetsleder Pro Vest

Randi Falch Bergedal

Mobil: 90 87 09 87

E-post

Enhetsleder Helse- og mestringstorg

Pål Arne Edvinsen

Mobil: 90 47 47 40

E-post 

Enhetsleder NAV

Gry Kristin Hosøy

Mobil: 92 41 40 62

E-post 

Enhetsleder Helsevern

Sverre Jørgensen

Mobil: 90 86 58 03

E-post 

Enhetsleder Barnevern

Kjersti Lindseth

Mobil: 48 88 81 65

E-post 

Enhetsleder Bolig med bistand

Anita Nordstrand

Mobil: 95 30 37 06

E-post 

Enhetsleder Pedagogisk senter

Anne Cathrine Skytterholm

Mobil: 93 02 93 99

E-post 

Enhetsleder Pro Kløfta

Torill Helene Veiden

Mobil: 97 71 34 21

E-post 

Enhetsleder Pro Øst

Sylvia Aastad

Mobil: 91 57 98 90

E-post 

Plan, kultur og teknisk

Kommunaldirektør for plan, kultur og teknisk

Erlend Eggum

Mobil: 45 41 58 18

E-post

Enhetsleder Kommunale eiendommer

Edin Alisic

Mobil: 90 58 57 60

E-post

Enhetsleder Vann og avløp

Ingrid Aarre Daae

Mobil: 93 02 45 82

E-post


Enhetsleder Bymiljø

Magne Kjensli

Mobil: 90 87 35 45

E-post


Enhetsleder Areal og landbruk

Trond Henriksen Krågsrud

Mobil: 45 72 42 69

E-post 

Enhetsleder Prosjektkontoret VAU

Ragnhild Nordmelan

Mobil: 92 63 48 22

E-post 

Enhetsleder Utbygging/prosjektkontoret

Sigrid Nøkleby

Mobil: 41 67 92 26

E-post

Enhetsleder Kultur 

Jon Henrik Solhei

Mobil: 97 65 70 75

E-post

Enhetsleder Plan og næring

Åge Jacob Vebostad 

Mobil: 97 69 74 59

E-post

Skole og barnehage

Kommunaldirektør for skole og barnehage

Yngve Rønning

Mobil: 97 78 25 01

E-post

Enhetsleder Kløfta barnehage

Bodil Aglen

Mobil: 92 20 62 52

Epost 

Enhetsleder Administrasjon barnehagen

Mari Karlsrud

Mobil: 41 16 49 89

E-post

Enhetsledere Skole, barnehage fellesfunksjoner

Anne Soltveit Skole

Mobil: 97 51 27 90

E-post

Kjersti Stundal Skole

Mobil: 46 66 05 17

E-post 

Enhetsleder Gystadmarka skole

Ann-Hege Bø Ringnes

Mobil: 41 04 42 50

E-post 

Enhetsleder Algarheim skole

Stein Malerstuen

Mobil: 93 42 57 39

E-post 

Enhetsleder Bakke skole

Lise Nyeggen Hjemberg

Mobil: 48 06 65 76

E-post

Enhetsleder Borgen skole

Hege P. Fredriksen

Mobil: 47 48 34 78

E-post

Enhetsleder Døli skole

Kiet Minh Dang

Mobil: 45 61 83 64

E-post

Enhetsleder Hovin skole

Håvar Mangset

Mobil: 91 70 72 30

E-post

Enhetsleder Jessheim skole

Wenche Øien

Mobil: 91 38 99 10

E-post

Enhetsleder Mogreina skole

Nina Hestad

Mobil: 99 69 94 94

E-post

Enhetsleder Nordkisa skole

Linda Sundseth

Mobil: 97 73 46 32

E-post

Enhetsleder Åreppen skole

Magnar Magerøy

Mobil: 99 01 06 34

E-post 

Enhetsleder Skogmo skole

Vegard Søberg Ulnes

Mobil: 46 78 62 30

E-post

Enhetsleder Allergot ungdomsskole

Bernt Helge Stokkevåg

Mobil: 92 45 20 94

E-post

Enhetsleder Nordby ungdomsskole

Maren Røse Snerlebakken

Mobil: 93 26 31 83

E-post

Enhetsleder Vesong ungdomsskole

Ingrid Langvatn Notoane

Mobil: 90 85 49 53

E-post 

Enhetsleder Gystadmarka ungdomsskole

Thomas Stien

Mobil: 97 07 47 80

E-post

Enhetsleder Voksenopplæringen

Svanhild Andersen

Mobil: 41 66 68 23

E-post

Organisasjon og utvikling

Enhetsleder Innovasjon og digitalisering

Lars Einar Elstad

Mobil: 92 64 98 29

E-post

Enhetsleder Økonomi

Inge Bjur Halvorsen

Mobil: 92 02 51 11

E-post

Enhetsleder Kommunikasjon og samfunn

Tor Hjelset

Mobil: 92 04 55 61

E-post

Enhetsleder Seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap

Monica J. Steen

E-post

Enhetsleder Personal og organisasjonsutvikling

Aslaug Elise Thomassen

Mobil: 99 62 45 58

E-post


Publisert: 15.11.2016 21:53:39
Sist endret: 13.02.2023 10:58