Innhold

Finn ansatt  

For å komme i kontakt med noen som jobber hos oss søk ved å trykke på lenken:

Søk på ansatt, funksjon eller stilling her

Søk etter funksjon, avdeling eller person.

Du vil ikke få treff på personer som jobber på skoler, barnehager og våre bo og aktivitetssenter. For å kontakte en skole, barnehage eller et bo- og aktivitetssenter kan du ringe direkte til dem. Du finner kontaktinformasjon til hver enkelt på deres sider her:

Skolene

Barnehagene 

Bo- og aktivitetssentre

Pressekontakt

Kommunikasjonssjef Siri Wolland tlf: 917 62 087 epost

Åpningstider og kontaktinformasjon

08:30 - 15:00

66 10 80 00 (sentralbord)

E-post postmottak@ullensaker.kommune.no 

Merk at du ikke bør sende sensitive eller taushetsbelagte opplysninger på epost. På eDialog kan du sende inn dokumenter selv om de inneholder sensitive opplysninger. Etter å ha logget inn med din elektroniske ID vil du bli ført videre inn i et kontaktskjema. Dette kontaktskjemaet er knyttet direkte opp mot vårt arkivsystem og din henvendelse vil derfor bli overført direkte på en meget trygg måte.

Send dokumenter/vedlegg sikkert til kommunen: eDialog 

Postadresse

Postboks 470, 2051 Jessheim

Har du en avtale på Rådhuset?

Vi holder til på Furusethgata 12, 2050 Jessheim

Rådhuset har felles inngang med kulturhus og kino, fra Furusethgata.

Registrering 

Dersom du har en avtale på Rådhuset kan du registrere deg inn på automaten i resepsjonen, den du har avtale med vil da få beskjed om at du har kommet. Vedkommende vil da hente deg i resepsjonen. 

Parkering

Besøkende til Rådhuset og kulturhuset kan benytte parkeringsplassene på taket av parkeringshuset "Ormen Lange", bak Rådhuset, sammen med besøkende til Jessheim Storsenter. Ved parkering her, må de til enhver tid gjeldende parkeringsbestemmelser følges. Det er gratis parkering i angitte timer mot gyldig parkeringsbillett, deretter mot betaling. Manglende parkeringsbillett kan føre til at det blir ilagt kontrollavgift.

Kontaktinformasjon elektronisk samhandling PLO

Kommunene på Øvre Romerike har elektronisk forsendelse og mottak av dokumenter og meldinger. Dette inkluderer epikriser, kliniske henvisninger, pleie og omsorgsmeldinger, mottak av svarmeldinger fra laboratorier og røntgen, ulike meldinger til Nav, Reseptformidler, Sysvak osv.

Våre systemer kommuniserer med fastleger, private aktører, stat, fylkeskommune og ulike helseforetak fra pleie og omsorg, legevakt, fengsel og helsestasjonene. Kommunene har Felles Forvaltning for sine dataløsninger, lokalisert i ett interkommunalt samarbeid ved Digitale Gardermoen (DGI). 

For akutt eller planlagt nedetid:

E-post: meldingsansvarlig@ullensaker.kommune.no denne epostadressen skal kun benyttes til meldinger som gjelder datatekniske forhold som nevnt ovenfor. 

Virksomhetssertifikat 
Sertifikat kan lastes ned fra Norsk Helsenett sitt adresseregister

Ta gjerne kontakt med Felles Forvaltning dersom:    

 • Dere har et lengre driftsavbrudd
 • Det ikke er noen EDI-kommunikasjon
 • Dere bytter virksomhetssertifikat
 • Dere bytter journalsystem
 • Det er endring på personell på legekontoret
 • Dere har spørsmål vedrørende samarbeidsavtaler, rutiner eller versjon på meldingstyper

Epost: meldingsansvarlig@dgi.no denne epostadressen skal kun benyttes til meldinger som gjelder datatekniske forhold som nevnt ovenfor. 

Telefon: 64 00 90 00 (be om Felles Forvaltning Helse og Omsorg(FFHO))

Tidspunkt kontaktpunkt er tilgjengelig 
Alle hverdager: kl.08.00 – 15.30

Vakttelefoner

 • Barnevernvakten: 64 99 32 70
 • Fylkesveger: 175
 • Kommunal vakttelefon: 66 10 80 80
 • Legevakt: 116 117
 • Strøm - Hafslund: 815 30 400 
 • Skatt Øst: 800 80 000
 • Veterinærvakt: 994 73 947
 • Viltnemda 911 71 735
 • Mattilsynet 22 40 00 00

Publisert: 15.11.2016 21:53:39
Sist endret: 15.11.2016 21:55