Barneansikt i sirkel

Skolene i Ullensaker

Skolene våre er i utvikling, med fokus på det beste læringsutbytte for hver enkelt elev. Dette fokuset er gjennomgående fra politisk ledelse via kommunens administrative ledelse til skoleledere, foresatte og lærere.

Skolene i Ullensaker består av 15 grunnskoler; 11 barneskoler og 4 ungdomsskoler. Hver ungdomsskole har flere tilhørende barneskoler i sin skolekrets. Ullensaker kommune er dessuten vertskommune for Voksenopplæringen på Øvre Romerike. I tillegg til de kommunale skolene i Ullensaker, som følger under, finnes også en privat skole i kommunen. Hoppensprett kan du lese mer om her.

Oversikt over alle kommunale skoler i Ullensaker - sortert etter ungdomskoler og tilhørende barneskoler

 
Ungdomsskoler Allergot ungdomsskole Gystadmarka ungdomsskole Nordby ungdomsskole Vesong ungdomsskole
Barneskoler Døli skole Algarheim skole Hovin skole Bakke skole
  Skogmo skole Borgen skole Jessheim skole og ressurssenter Åreppen skole
    Gystadmarka skole    
    Mogreina skole    
    Nordkisa skole