Innhold

Velkommen til skolene i Ullensaker

De kommunale skolene i Ullensaker kommune kalles for Ullensakerskolen. Ullensakerskolen er i utvikling, med fokus på det beste læringsutbytte for hver enkelt elev. Dette fokuset er gjennomgående fra politisk ledelse via kommunens administrative ledelse til skoleledere, foresatte og lærere.

Grunnskolene i Ullensaker består av 15 grunnskoler, 11 barneskoler og 4 ungdomsskoler. Ullensaker kommune er dessuten vertskommune for Voksenopplæringen på Øvre Romerike.

 

Ungdomsskoler: Nordby ungdomsskole Allergot ungdomsskole Vesong ungdomsskole Gystadmarka ungdomsskole
Tilhørende barneskoler: Hovin skole Døli skole Bakke skole Algarheim skole
  Jessheim skole og ressurssenter Nordkisa skole Borgen skole Gystadmarka skole
    Skogmo skole og senter for tospråklig opplæring Åreppen skole Mogreina skole
 Skoler A-Å

Publisert: 27.10.2016 12:01:52
Sist endret: 10.11.2016 10:27