Kontakt oss

Telefon
908 23 025

Telefon SFO
406 20 689

Besøksadresse
Sørbakkvegen 2, 2054 Mogreina

Rektor
Nina Hestad

Velkommen til Mogreina skole

Skolen med god læring i trygge omgivelser!

Mogreina skole er en barneskole som ligger i nærheten av Hersjøen helt nord i Ullensaker. Rundt skolen er det flotte friluftsområder som brukes mye av skolen og SFO.

Skolen har 230 elever og nesten 30 ansatte.

 

Mogreina skole og SFO har sammen med FAU laget en Trivselsplan som synligjør arbeidet elever, foresatte og ansatte gjør for et trygt og inkluderende læringsmiljø. Her på Mogreina gjør vi hverandre gode, og vi tar ansvar sammen til det beste for elevenes faglige og sosiale utvikling.

Skolens informasjonshefte til elever og foresatte for skoleåret 2022-23 finner du HER.

Innskriving av 1.klassinger til Ullensakerskolen

Innskriving

Innskriving til nytt 1.trinn på Mogreina skole for skoleåret 2023 - 2024, vil kun skje ved digital innskriving. Vennligst fyll ut innskrivingsskjema innen 19.11.2022.

Innskrivingsskjema

Ta kontakt med oss hvis dere har spørsmål angående utfylling av skjema.

Bli kjent med skolen

Våren 2023 vil nærskolen invitere barn og foresatte til skolen i tråd med veilederen - Fra Eldst til Yngst. Veilederen tar sikte på å sikre helhet, samarbeid og en meningsfull sammenheng mellom barnehage og skole, og ivareta en trygg og god overgangsprosess for barn og foresatte.

Datoer og utfyllende informasjon vedrørende programmet i veilederen kommer  som invitasjon fra nærskolen.

Velkommen som elev og foresatt på Mogreina skole!

Her finner du oss