Det foretas årlig en vurdering av eventuell ledig kapasitet for elever utenfor inntaksområdet. Skoleåret 2020-21 har Mogreina skole kapasitet til å imøtekomme søknader fra elever fra andre inntaksområder på alle trinn med unntak av 5. trinn.


Publisert: 09.06.2020 13:22
Sist endret: 10.06.2020 14:56