Hva er Den kulturelle skolesekken?

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Ordningen er unik i verdenssammenheng.

Den kulturelle skolesekken (DKS) gir elevene mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med, og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk. Kulturtilbudet skal være av høy kvalitet, og vise hele bredden av de seks kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst. Les mer om DKS.

DKS i Ullensaker

TrandumskogenDet lokale DKS-programmet skiller seg litt fra det fylkeskommunale ved at det i utgangspunktet utarbeides og gjennomføres av lokale profesjonelle utøvere, som har tilknytning til kommunen.

I Ullensaker har vi også tatt en beslutning om at de lokale DKS-prosjektene i stor grad skal være interaktive involveringsprosjekter. Slik får barn og unge et tett møte med kunstnere, og elevene får selv muligheten til å uttrykke seg, vel så mye som å få en kulturell opplevelse av høy kvalitet.

Kontaktperson og DKS-koordinator i Ullensaker:

Lokalt program for Ullensaker

Bibliotekbesøk for 1. trinn

Jessheim bibliotekAlle 1. klassinger i kommunen får et forberedt møte med biblioteket. Det holdes en lesestund for alle klassene.

Elevene får eget lånekort etter samtykke fra foresatte, en bok hver og en bibliotekpose med bibliotekrefleks, bokmerke, m.m.

Les mer om biblioteket

Ullensaker Museum og Raknehaugen for 3. trinn

RaknehaugenHvert skoleår besøker alle 3. klassinger i kommunen Ullensaker museum, kombinert med et arkeologisk besøk på Raknehaugen.

Dagen er delt opp i tre deler; del en består av lære om tidsakse, steinalder/jernalder og en praktisk oppgave som går ut på å skjære i skinn med ei flekke (flintstein). Del to er en innføring i arkeologi. Begge delene foregår på Ullensaker museum, og forbereder elevene på møtet med den myteomspunnede Raknehaugen. Del tre foregår på selve Raknehaugen. Elevene får måle haugen, og gå opp på toppen. Her får de også prøve å lage gnister med flintstein.

Les mer om Raknehaugen

Besøk på Eidsvoll 1814 for 8. trinn

Eidsvollbygningen Eidsvoll bygningen Eidsvoll bygningen Eidsvollsbygningen er ett av Norges fremste nasjonalsymboler som stedet der den norske Grunnloven ble skrevet og vedtatt i 1814.

Museet rommer i dag Eidsvollsbygningen med sidebygninger og parkområde, Wergelands Hus med Demokratisenteret for unge, billettsalg og suvenirbutikk, museumsbutikk, Kafé Standpunkt med uteservering og utendørs utstillinger. Eidsvoll 1814 er en del av stiftelsen Norsk Folkemuseum.

Hvert år får alle 8. klassinger i Ullensaker kommune en guidet tur på museet, planlagt og tilrettelagt av museets egne museumsverter.

Les mer om Eidsvoll 1814

Ullensaker museum og Trandumskogen for 9. trinn

TrandumskogenTrandumskogen har en sentral plass i fortellingen om 2. verdenskrig i Norge. Krigsminnet har en sterk nasjonal symbol- og identitetsverdi som uttrykk for den norske frihetskampen. Det har også kildehistorisk verdi som beretning om det tyske terrorregimet.

Under andre verdenskrig foregikk det henrettelser i Trandumskogen. 173 nordmenn, 15 russere og 6 briter ble henrettet og gravlagt i skogen. I dag er skogen et minnested for dem som mistet sine liv der.

En omviser fra Ullensaker museum tar elevene med inn i skogen der gravene ligger langs stien. Ved gravene blir historiene til de henrettede fortalt.

Les mer om Ullensaker museum og Trandumskogen

Fylkets DKS produksjoner

Alle elever i Viken fylkeskommune får hvert år tildelt faste produksjoner som skolen skal legge til rette for at elevene får delta på. I tillegg har de videregående skolene et bestillingstilbud. Elevene i Viken får oppleve et mangfoldig og profesjonelt kulturtilbud både på skolen, og gjennom besøk på viktige kulturinstitusjoner i fylket. Det er mange som gjør alt de kan for å finne de beste produksjonene, og som jobber hardt for å skape samfunnsaktuelle og spennende formidlinger som treffer elevene der de er.

For DKS Viken er det viktig å ta barn og ungdom på alvor ved å gi de kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet. Samtidig er det avgjørende for dem å finne formidlere og utøvere som har en genuin interesse av å jobbe med og for barn og unge.

Programmet fra DKS Viken varierer fra år til år. For oversikt over hvilke forestillinger som tilbys fra DKS Viken dette skoleåret, gå inn på www.denkulturelleskolesekken.no/viken/

Mer informasjon om DKS generelt finner du på www.denkulturelleskolesekken.no


Publisert: 17.03.2021 07:33
Sist endret: 04.10.2023 10:37