Innhold

Henrettelser under 2. verdenskrig

TrandumskogenI Trandumskogen ved Gardermoen ligger Ullensakers dystreste kulturminne. Den tette, mørke granskogen gir området en helt spesiell atmosfære. Her ble 173 nordmenn, 15 russere og 6 briter henrettet under 2. verdenskrig – noen ved dom, andre uten. Mange av nordmennene var motstandsfolk, men noen av henrettelsene var tilfeldige represalier for forbrytelser som andre hadde begått. Hensikten med okkupasjonsmaktens terrorregime var å spre frykt og usikkerhet blant befolkningen.

Retterstedet på Trandum ble forsøkt hemmeligholdt. Området lå avskjermet og var under tysk militær kontroll. Tyskerne hadde dessuten anlagt en stridsvognskytebane her, og skyting på området vekket derfor ikke særlig stor oppmerksomhet. Likevel ble 17 massegraver lokalisert og gravd opp etter frigjøringen. Vidkun Quisling ble tvunget til å overvære arbeidet, som ble utført av norske landssvikfanger og NS-folk. De døde ble flyttet og gravlagt på kirkegårder andre steder. I dag er de tomme gravstedene i Trandumskogen markert med enkle granittkors.

Trandumskogen har en sentral plass i fortellingen om 2. verdenskrig i Norge. Krigsminnet har en sterk nasjonal symbol- og identitetsverdi som uttrykk for den norske frihetskampen. Det har også kildehistorisk verdi som beretning om det tyske terrorregimet. På bakgrunn av dette fredet Riksantikvaren Trandumskogen i 2020.

Les mer om Trandumhistorien her.

Minnestein TrandumskogenDet er etablert en minnelund på stedet med et minnesmerke og en minnetavle med ofrenes navn, utformet av henholdsvis Per Palle Storm i 1954 og Arnstein Frilling i 1970.

På minnesteinen står det skrevet "I kampen for friheten under krigen 1940-1945 ble her i Trandumskogen 173 nordmenn og 15 sovjet-borgere og 6 briter henrettet av fienden".

Russerleiren

Ved innkjøringen til Trandumskogen ligger restene av russerleiren som okkupasjonsmakten etablerte her. Tyskerne satte også spor etter seg i Trandum militærleir, i form av en husrekke med fire befalsforlegninger, en befalsmesse og en kommandantbolig.

I leiren ligger også bygninger fra tiden rundt 1. verdenskrig – en gymsal, en befalsmesse og to kaserner tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg. Bebyggelsen er ansett som verneverdig.

Omvisning

Ullensaker museum tilbyr omvisning i Trandumskogen.  Her tas dere med inn i skogen der gravene ligger langs stien. Ved gravene vil historiene til de henrettede bli fortalt. Les mer på www.mia.no/ullensaker

Omvisning kan bestilles i periodene mai-juni og august-oktober. Ta kontakt for bestilling: ullensaker.museum@mia.no / Tlf: 66 93 66 47

Vegbeskrivelse

For å komme til Trandumskogen er det flere alternativer:

  1. Følg Jessheimvegen vestover fra Jessheimkrysset (E6) og ta av mot nord på Vilbergvegen etter Plantasjen. Ta deretter av mot vest på Blikkvegen og følg denne forbi Politiets utlendingsinternat på Trandum. Ta av mot nord når Blikkvegen møter Trandumvegen. Ta av mot vest ca. 50 meter etter dette krysset og følg skogsvegen innover til en mindre parkeringsplass ved minnelunden i Trandumskogen.
  2. Ta av fra Trondheimsvegen mot vest i Li-krysset og følg Vilbergvegen til denne møter Blikkvegen. Følg Blikkvegen mot vest, deretter samme vegbeskrivelse som over. 
  3. Ta av Trondheimsvegen mot vest ved Elstad eller Risebru. Følg deretter Mogreinavegen til denne treffer Trandumvegen. Følg Trandumvegen vestover forbi FLO-verkstedet og ta deretter av mot vest innover på skogsveg mot minnelunden.

Publisert: 06.01.2017 09:12:38
Sist endret: 11.11.2022 13:52