RaknehaugenRaknehaugen er Nord-Europas største gravhaug bygget opp som en stokkepyramide reist med tre lag på 25.000 stokker i hvert lag.

Mellom stokkene er det stampet sand, myrjord, kvister og kjerr for å holde haugen stabil. Den er i hovedsak bygget med furu som er hugget i løpet av en vinter. Hugging, frakt, bygging av haugen og forpleining av arbeidere har sysselsatt nærmere 1.000 mennesker.

Tømmeret er fra 551 og haugen ble bygget i 552 - i Folkevandringstiden hvor det var mye uro, strid og folkeforflytninger i Nord-Europa som følge av Vest-Romerikes fall.

Raknehaugens plassering ved den travle hovedvegen - Ljøgodtvegen (Folkevegen) mellom Oslo-Trondheim var strategisk da mange mennesker passerte stedet og kunne beundre det store byggverket. Haugen er nærmere 90 meter i diameter og var på det høyeste nesten 20 meter. Etter to utgravinger, mindre masse og setninger er den i dag ca. 15 meter høy.

Sagnet om Kong Rakne

Sagnet sier at det er gravlagt en konge ved navn Rakne i full utrustning mellom to hvite hester. Det har vært utgravingene i 1869/70, 1939/40 og 1993 uten at det ble ikke funnet noen skjelett av Kong Rakne eller hans to hester. Det ble heller ikke funnet noen gravskatter eller gravgaver. Det ble funnet en kremasjonsgrav i bunnen av haugen med kranierester etter et menneske og bein av pattedyr og fugler, men nye undersøkelser daterer beinrestene til 1200 f.Kr. (bronsealder) – rundt 1700 år før Raknehaugen ble bygget. Det er altså ikke funnet noen grav som kan knyttes til haugen

Det er knyttet flere myter og sang til haugen.

Hvor ligger Raknehaugen?

Raknehaugen ligger på Sand. Parker ved Hovin skole (Kråkfossvegen), gå Ljøgodtvegen til haugen. Med sykkel eller til fots er det skiltet fra Gardermovegen. 

Ønsker du å vite mer om Raknehaugen?

Raknehaugens venner tilbyr guidede omvisninger i perioden mai-august og kåseri på forespørsel hele året. For mer informasjon se Facebooksiden til Raknehaugens venner.


Publisert: 29.11.2016 09:41
Sist endret: 05.05.2022 10:04