Innhold

Mogreina SFO holder til i skolens hovedbygg, og bruker skolens arealer inne og ute aktivt gjennom dagen. Vi er mye ute og bruker områdene rundt skolen til både lek, idrett og friluftsliv. SFO kjennetegnes av positive og energiske barn som trives, samt et godt samarbeid med foresatte.

SFO på Mogreina har fokus på fysisk aktivitet og friluftsliv. På SFO kan barna få bruke kroppen både inne i gymsalen, ute i skolegården og på fotballbanen, basketbanen, de kan spille bordtennis og bruke de mange leke- og treneapparatene som er plassert rundt omkring. I tillegg brukes skogen og nærmiljøet hver uke.

Mogreina SFO har 65 barn med plass inneværende skoleår.

SFO åpner 07.00 og stenger kl. 17.00 når det ikke er skole. På skoledagene er SFO åpen fra kl. 07.00 og til skolen starter, og etter skoletid til kl. 17.00.

Kontakt SFO på telefon 406 20 689. Telefonen er bemannet i åpningstiden som er 07.00 - 08.15 og fra skoleslutt til 17.00. Ved fravær er det fint om foreldre/foresatte sender beskjed på transponder: 59 44 66 53.

Informasjon om vedtekter, priser og påmeldingsskjema til skolefritidsordningen i Ullensaker kommune.


Publisert: 30.11.2016 15:22:50
Sist endret: 19.08.2021 09:46