Innhold

Mogreina SFO holder til i skolens hovedbygg, og bruker skolens arealer inne og ute aktivt gjennom dagen. Vi er glad i å være ute og bruker områdene rundt skolen til både lek, idrett og friluftsliv. SFO kjennetegnes av positive og energiske barn som trives, samt et godt samarbeid med foresatte.

SFO på Mogreina har et stort fokus på fysisk aktivitet og friluftsliv. På SFO kan barna få bruke kroppen både inne i gymsalen, ute i skolegården og på fotballbanen, basketbanen, de kan spille bordtennis og bruke de mange leke- og treneapparatene som er plassert rundt omkring. I tillegg brukes skogen og nærmiljøet hver uke.

Mogreina SFO har 65 barn med plass inneværende skoleår.

SFO åpner 07.00 og stenger kl. 17.00 når det ikke er skole. På skoledagene er SFO åpen fra kl. 07.00 og til skolen starter, og etter skoletid til kl. 17.00.

Informasjon om vedtekter, priser og påmeldingsskjema til skolefritidsordningen i Ullensaker kommune.


Publisert: 30.11.2016 15:22:50
Sist endret: 30.11.2016 15:26