Kontakt oss

Telefon
66 10 89 50
(08:00 - 15:30)

Telefon SFO
95 33 57 91

Besøksadresse
Skolevegen 14a, 2040 Kløfta

Rektor
Lise Nyeggen Hjemberg

Velkommen til Bakke skole

Vi skaper begeistring for læring og gjør hverandre gode!

Bakke skole ligger på Kløfta. Skolen har ca. 550 elever fordelt på 1.-7. trinn. 

Våre verdier er Framtidsrettet - Skapende - Inkluderende - Imøtekommende

Elevene på Bakke er smarte, omsorgsfulle og glade personer med lyst til å lære og med høy egeninnsats for å jobbe mot egne og felles mål. På Bakke skole benytter vi alle arenaer som læringsarenaer for å utvikle elevenes evner og for å skape en begeistring for læring.

Innskriving av 1.klassinger til Ullensakerskolen

Innskriving

Innskriving til nytt 1.trinn på Bakke skole for skoleåret 2023 - 2024, vil kun skje ved digital innskriving. Vennligst fyll ut innskrivingsskjema innen 19.11.2022.

Innskrivingsskjema

Ta kontakt med oss hvis dere har spørsmål angående utfylling av skjema.

Bli kjent med skolen

Våren 2023 vil nærskolen invitere barn og foresatte til skolen i tråd med veilederen - Fra Eldst til Yngst. Veilederen tar sikte på å sikre helhet, samarbeid og en meningsfull sammenheng mellom barnehage og skole, og ivareta en trygg og god overgangsprosess for barn og foresatte.

Datoer og utfyllende informasjon vedrørende programmet i veilederen kommer  som invitasjon fra nærskolen.

Velkommen som elev og foresatt på Bakke skole!

 

Her finner du oss