Innhold

Bakke skole SFO er delt inn i to baser. Base en (1. trinn) ligger i skolens 1. etasje ved skolens miljøgang. Base 2 (2. - 4. trinn) holder til i skolens underetasje, hvor kunst & håndverk og mat & helse er lokalisert. SFO disponerer også «Myldrerommet», som ligger mellom basene. Gymsalen er tilgjengelig for SFO etter skoletid.

Vi er per 1. august 2020 16 ansatte på SFO, 2 baseledere og 14 fagarbeidere/barneveiledere. I tillegg er avdelingsleder for 1. og 2. trinn også avdelingsleder for SFO. Skolens miljøterapeuter har noe av sin stilling knyttet opp til SFO.

Bakke skole har et flott uteområde med mange lekeapparater, ballbinge, fotballbaner, akebakker, skøytebane, sandkasser m.m. Vi benytter også Hiltonskogen til utflukter, samt aktivitetsparken som ligger rett ved skolen.

SFO på Bakke har åpent fra 07.00 – 17.00, men har stengt når klassene er på skolen. I påskeferien og romjulen har vi stengt.

Telefon SFO: 95335791

  • Kari Norbeck Ellevold er baseleder for base 1
  • Kjersti Solheim Aarsand er baseleder for base 2

Informasjon om vedtekter, priser og påmeldingskjema til skolefritidsordningen i Ullensaker kommune.


Publisert: 30.11.2016 11:56:48
Sist endret: 11.06.2021 11:54