Innhold

Administrasjon og kontaktinformasjon

Skolens administrasjon, E-post.

Skoleledelsen

Rektor: Lise Nyeggen Hjemberg. E-post

Avdelingsleder 1.-2.trinn og SFO: Siv Støren Venås. E-post

Avdelingsleder 3.-5.trinn: Lene Aanes. E-post

Avdelingsleder 6.-7.trinn: Torill Opdal. E-post

Konsulent: Kirsten Furuly, telefon 66 10 89 50. E-post

Konsulent: Randi Løvlien, telefon 66 10 89 50. E-post

Telefonliste

SFO base 1. 1.trinn, telefon 907 51 273

SFO base 2. 2.-4.trinn, telefon 953 35 791

1.trinn, telefon 458 76 898

2.trinn, telefon 458 76 899

3.trinn, telefon 458 76 907

4.trinn, telefon 458 76 914

5.trinn, telefon 458 76 915

6.trinn, telefon 458 76 937

7.trinn, telefon 458 76 942

 

Transponder (Digital meldingsbok): Logg på meldingsbok.transponder.no med IDporten (MinID, BankID) 

Alle kommunale skoler i Ullensaker bruker Transponder. Transponder er SMS-basert og fungerer som en digital meldingsbok og kommunikasjonskanal mellom foresatte og skolen. Er du foresatt med foreldreansvar og har registrert telefonnummeret ditt i skolens system, kan du kontakte skolen på Transponder. Ta kontakt med skolens ledelse dersom du opplever problemer med tjenesten.

 

Postboks 470, 2051 Jessheim

E-post: postmottak.bakke.skole@ullensaker.kommune.no


Publisert: 30.11.2016 10:53:58
Sist endret: 05.09.2022 12:10