Det foretas årlig en vurdering av eventuell ledig kapasitet for elever utenfor inntaksområdet neste skoleår. Skoleåret 2020-21 har Bakke skole ikke kapasitet til å imøtekomme søknader fra elever utenfor inntaksområdet. Søknader fra elever på 1. trinn som allerede har søsken på skolen, vil bli vurdert.

 


Publisert: 10.06.2020 12:31
Sist endret: 15.02.2021 10:29