Kontakt oss

Telefon
66 10 94 20

Telefon SFO
477 83 099 (Lillebjørn)
477 83 097 (Polarstjerna)

Besøksadresse
Aktivitetsveien 25, 2069 Jessheim

Postadresse
Pb. 470, 2051 Jessheim

Rektor
Ann-Hege Bø Ringnes

Velkommen til Gystadmarka skole

Mer læring for alle.

Gystadmarka skole ligger nord-øst i Jessheim i Ullensaker kommune. Skolen er en barneskole med ca. 430 elever og nærmere 50 ansatte. Bygget stod ferdig høsten 2008.

Gystadmarka skole er gunstig plassert ved Jessheim friidrettsstadion, Jessheim is- og flerbrukshall og UKI-Arena.

Skolen har utarbeidet en håndbok til foresatte med nyttig informasjon.

Gystadmarka skole har laget en informasjonsfilm, først og fremst til skolestartere, den kan man se her

Innskriving av 1.klassinger til Ullensakerskolen

Innskriving

Innskriving til nytt 1.trinn på Gystadmarka skole for skoleåret 2023 - 2024, vil kun skje ved digital innskriving. Vennligst fyll ut innskrivingsskjema innen 19.11.2022.

Innskrivingsskjema

Ta kontakt med oss hvis dere har spørsmål angående utfylling av skjema.

Bli kjent med skolen

Våren 2023 vil nærskolen invitere barn og foresatte til skolen i tråd med veilederen - Fra Eldst til Yngst. Veilederen tar sikte på å sikre helhet, samarbeid og en meningsfull sammenheng mellom barnehage og skole, og ivareta en trygg og god overgangsprosess for barn og foresatte.

Datoer og utfyllende informasjon vedrørende programmet i veilederen kommer  som invitasjon fra nærskolen.

Velkommen som elev og foresatt på Gystadmarka skole!

Her finner du oss