Det foretas årlig en vurdering en eventuell ledig kapasitet for elever utenfor inntaksområdet. Skoleåret 2020-21 har Gystadmarka skole kapasitet til å imøtekomme søknader fra elever på 3. og 7. trinn.


Publisert: 10.06.2020 11:48
Sist endret: 10.06.2020 14:49