Innhold

Administrasjon og kontaktinformasjon

Rektor: Ann-Hege Bø Ringnes, telefon 66 10 94 21. E-post

Avdelingsleder 4. - 7. trinn: Mats Langstrand, telefon 66 10 94 34. E-post

Avdelingsleder SFO og 1. -3. trinn: Marianne de Graaff (permisjon fram til 01.08.19), telefon 66 10 94 23. E-post Miriam Kultorp Lundberg er vikar.

Miljøterapeut Christina Weflen Wang, telefon 477 56 376. 

Helsesykepleier Henriette Aunerud, telefon 941 69 951 (kontortid tirsdag, torsdag og fredag).

Konsulent: Mette Sørensen, telefon 66 10 94 20.

 

Transponder: 594 40 112

Postboks 470, 2051 Jessheim

E-post: Gystadmarka.skole@ullensaker.kommune.no

 

Alle kommunale skoler i Ullensaker bruker Transponder. Transponder er SMS-basert og fungerer som en digital meldingsbok og kommunikasjonskanal mellom foresatte og skolen. Er du foresatt og har registrert telefonnummeret ditt i skolens system, kan du kontakte skolen på Transponder. Ta kontakt med skolens ledelse dersom du opplever problemer med tjenesten.


Publisert: 30.11.2016 13:35:26
Sist endret: 30.11.2016 13:39