Nordy ungdomsskole

Kontakt oss

Telefon
66 10 87 20

Besøksadresse
Trondheimsvegen 122, 2068 Jessheim

Postadresse
Pb. 470, 2051 Jessheim

Rektor

Maren Røse Snerlebakken

Foto: Tommy Gildseth

Velkommen til Nordby ungdomsskole

Vi sår for framtida!

Nordby ungdomsskole ligger sentralt på Jessheim i Ullensaker kommune. Skolen har elever på 8. - 10. trinn og tar imot elever fra Hovin skole og Jessheim skole og ressurssenter. Nordby ungdomsskole ligger nær idrettsparken og friarealet ved Nordbytjernet.

Nordby ungdomsskole har et personale med god kompetanse og stor faglig bredde. Skolen har opprettet miljøverksted og tilsatt to miljøterapeuter for sosialpedagogisk, forebyggende og trivselsfremmende arbeid i nært samarbeid med skolens ledelse, foresatte og det eksterne hjelpeapparat, som PPT, BUP, barnevern og politi. Nordby ungdomsskole har også en egen elevstyrt kantine som er åpen hver dag.

Her finner du oss