Kontakt oss

Telefon
458 75 496

Telefon SFO
489 46 493

Besøksadresse
Dugnadsvegen 11, 2040 Kløfta

Rektor
Hege Fredriksen

Velkommen til Borgen skole

Med god kunnskap, relevante ferdigheter og en stor porsjon hjertevarme, arbeider Borgen-laget med å legge til rette for og utvikle "robuste barn klare for verden, med trygghet og kunnskap som blir til på ferden".

Ullensaker kommune ønsker å utvikle barn og unge som er robuste, har tro på egen mestring og som ser sammenheng mellom egen innsats og progresjon. I tråd med kommunal «Strategiplan for helhetlig læringsløp», er vi stolte av vår nylige utarbeidede visjon. Ved Borgen skole arbeider vi for at alle våre elever skal ha trygge rammer for læring, samspill og utvikling i et læringsmiljø som stimulerer og utfordrer. For oss handler robusthet om å sette elevene i stand til å mestre livene sine. Det innebærer å gi elever ansvar, livsmot og tiltro til seg selv i tillegg til å styrke elevenes utholdenhet, evne til å ta gode valg og til å inneha selvkontroll.

Borgen skole har elever på 1.-7. trinn og er en to-parallell skole. Elevtallet øker stadig og inneværende skoleår har vi 235 flotte elever ved skolen. 80 av disse elevene benytter skolens SFO-tilbud, som byr på varierte og spennende aktiviteter. Skolen har 30 ansatte og flere arbeider både i skole og SFO, for å sikre helhet og stabilitet for elevene. Skolen er kjent for sitt svært gode arbeidsmiljø og for profesjonelle, kompetente, endringsdyktige og fleksible medarbeidere. Vi er opptatt av utvikling, systematikk og etablerte rutiner for å sikre god undervisningspraksis, gode faglige og sosiale læringsresultater, effektiv samhandling, forutsigbarhet og høy grad av trivsel hos elever, foreldre og ansatte ved skolen.

Skolen ligger i naturskjønne omgivelser med uteområder som stimulerer til aktivitet i skolegården med skog, gressbaner, lekeapparater, sykkelbane, m.m. og i vår flerbrukshall. Nærområdet byr også på turmuligheter, skøyting og fotball på kunstgressbane.

Vil du være en del av Borgen-laget?

Borgen skole er på jakt etter modige, endringsdyktige og rause medarbeidere. Er du vår nye engasjerte, målrettede og faglig dyktige medarbeider, som har høye ambisjoner på elevenes vegne? Borgen skole har et engasjert og faglig kompetent personale, som jobber for optimalt læringsutbytte og god trivsel for hver enkelt elev. Vi har stort fokus på profesjonsfellesskap, utvikling og læring på alle nivåer i organisasjonen. Vi ser etter medarbeidere som ønsker å videreutvikle egen praksis i et profesjonsfaglig fellesskap. Med elevene i sentrum, arbeider vi for at hver enkelt elev får mulighet til å nå sitt potensiale og utvikle seg til å bli den beste utgaven av seg selv.

Vi håper dette vekker din interesse, og at du kunne tenke deg å få mer informasjon om skolen og om våre ledige stillinger. Søk gjerne på «Ledig stilling» via kommunens hjemmeside.

Her finner du oss