Kontakt oss

Telefon
458 75 496

Telefon SFO
489 46 493

Besøksadresse
Dugnadsvegen 11, 2040 Kløfta

Rektor
Hege Fredriksen

Velkommen til Borgen skole

Skolen med rom for alle, blikk for den enkelte. Aktive og svette barn.

Borgen skole ligger øst i Ullensaker kommune, ca. 6 km øst for Kløfta (følg E16 mot Kongsvinger). Skolen har 187 elever og 25 ansatte.

Innskriving av 1.klassinger til Ullensakerskolen

Innskriving

Innskriving til nytt 1.trinn på Borgen skole for skoleåret 2023 - 2024, vil kun skje ved digital innskriving. Vennligst fyll ut innskrivingsskjema innen 19.11.2022.

Innskrivingsskjema

Ta kontakt med oss hvis dere har spørsmål angående utfylling av skjema.

Bli kjent med skolen

Våren 2023 vil nærskolen invitere barn og foresatte til skolen i tråd med veilederen - Fra Eldst til Yngst. Veilederen tar sikte på å sikre helhet, samarbeid og en meningsfull sammenheng mellom barnehage og skole, og ivareta en trygg og god overgangsprosess for barn og foresatte.

Datoer og utfyllende informasjon vedrørende programmet i veilederen kommer  som invitasjon fra nærskolen.

Velkommen som elev og foresatt på Borgen skole!

Her finner du oss