Kontakt oss

Telefon
66 10 89 70

Telefon SFO
66 10 89 79/ 594 40 112 (SMS)

Besøksadresse
Dugnadsvegen 11, 2040 Kløfta

Rektor
Hege Fredriksen

Innskriving på Borgen skole høsten 2020

Innskriving av nytt 1.trinn på Borgen skole skoleåret 2021 - 2022, vil på grunn av Covid-19 kun skje ved digital innskriving. Vi beklager at fysisk oppmøte ikke lar seg gjennomføre.

Vennligst fyll ut innskrivingsskjema innen 20.11.2020.

Innskrivingsskjema

Ta kontakt med oss hvis dere har spørsmål angående utfylling av skjema.

Vi håper å kunne invitere skolestarterne på besøk på Borgen skole våren 2021. Velkommen som elev og foresatt på Borgen skole!

Velkommen til Borgen skole

Skolen med rom for alle, blikk for den enkelte. Aktive og svette barn

Borgen skole ligger øst i Ullensaker kommune, ca. 6 km øst for Kløfta (følg E16 mot Kongsvinger). Skolen har 187 elever og 25 ansatte.

Her finner du oss