Det foretas årlig en vurdering av eventuell ledig kapasitet for elever utenfor inntaksområdet. Skoleåret 2020-21 har Borgen skole ikke kapasitet til å imøtekomme søknader fra elever fra andre inntaksområder.


Publisert: 10.06.2020 12:11
Sist endret: 10.06.2020 14:47