Borgen SFO ligger i naturskjønne omgivelser på Kløfta. På Borgen SFO er vi opptatt av at barna skal ha mulighet til å påvirke sin egen hverdag, med valg av ulike aktiviteter, ute som inne. Fysisk lek utgjør en betydelig del av barnas SFO-tid, og er også viktig for barnas læring. Forskning viser at gjennom den frie leken oppnår barna mer puls, utholdenhet og kroppslig utfordring enn ved voksenstyrt aktivitet. På Borgen SFO fokuserer vi derfor på utelek og uteaktiviteter.

Vi har faste tider i Alfhallen som ligger rett ved Borgen skole. Vi ønsker at alle barn skal glede seg til lek og moro med venner på vår SFO.

 

Informasjon om vedtekter, priser og påmeldingsskjema til skolefritidsordningen i Ullensaker kommune.


Publisert: 30.11.2016 13:05
Sist endret: 23.05.2023 15:37