Kontakt oss

Telefon
66 10 87 00

Telefon SFO
66 10 87 11/ 400 31 032

Besøksadresse
Trondheimsvegen 139, 2040 Kløfta

Rektor
Magnar Magerøy

Velkommen til Åreppen skole

Skolen med trygghet, trivsel og vekst for alle!

Åreppen skole ligger nord for Kløfta sentrum i Ullensaker.

Vi har ca. 335 elever fordelt på 1. - 7. trinn.

Åreppen skole ble først tatt i bruk i 1905 og har lange og stolte tradisjoner.

Innskriving av 1.klassinger til Ullensakerskolen

Innskriving

Innskriving til nytt 1.trinn på Åreppen skole for skoleåret 2023 - 2024, vil kun skje ved digital innskriving. Vennligst fyll ut innskrivingsskjema innen 19.11.2022.

Innskrivingsskjema

Ta kontakt med oss hvis dere har spørsmål angående utfylling av skjema.

Bli kjent med skolen

Våren 2023 vil nærskolen invitere barn og foresatte til skolen i tråd med veilederen - Fra Eldst til Yngst. Veilederen tar sikte på å sikre helhet, samarbeid og en meningsfull sammenheng mellom barnehage og skole, og ivareta en trygg og god overgangsprosess for barn og foresatte.

Datoer og utfyllende informasjon vedrørende programmet i veilederen kommer  som invitasjon fra nærskolen.

Velkommen som elev og foresatt på Åreppen skole!

Her finner du oss