SFO på Åreppen skole har sine lokaler på Hvitskolen. Hvitskolen er bygget i 1906 og er en av de eldste skolebygninger som fortsatt er i bruk i Ullensaker. Våre satsningsområder er:

  • Lek skaper vennskap
  • Trygge rammer for trygge barn og voksne
  • Voksne i deltakende aktivitet med barn

Det er for tiden ca.100 barn og 9 voksne som er knyttet til SFO. SFO er åpent 07.00-17.00 (stengt i skoletiden).

Kontakt SFO på telefon 400 31 032. Telefonen er bemannet i åpningstiden (07.00-08.00 og fra skoleslutt til 17.00).

Sommerferien 2023 holder SFO på Åreppen skole stengt i uke 28, 29 og 30.

SFO holder åpent i høst og vinterferie. 

SFO følger skoleruta i jul og påske. 

 Planleggingsdager for skoleår 2023/2024: 10,11,14,15 og 16 august 2023.

Informasjon om vedtekter, priser og påmeldingsskjema til skolefritidsordningen i Ullensaker kommune.

 

 


Publisert: 02.12.2016 09:52
Sist endret: 26.04.2023 14:13