Det foretas årlig en vurdering av eventuell ledig kapasitet for elever utenfor inntaksområdet. Skoleåret 2020-21 har Åreppen skole kapasitet til å imøtekomme søknader fra elever fra andre inntaksområder på 4., 5. og 7. trinn.


Publisert: 02.03.2020 09:34
Sist endret: 10.06.2020 14:59