Innhold

Administrasjon og kontaktinformasjon

Rektor: Unn-Kari Nordgård, telefon 66 10 87 03 . E-post

Konstituert rektor, avdelingsleder 1. - 3. trinn og SFO: Kaja Linnerud, telefon 66 10 87 10. E-post

Avdelingsleder 4. - 7. trinn: June Sønsterudbråten, telefon 66 10 87 02. E-post

Miljøterapeut: Veslemøy Salvesen Larsen. E-post

Konsulent: Oddrun Eken, telefon 66 10 87 00.

 

Transponder: 594 40 112

Postboks 470, 2051 Jessheim

E-post:postmottak.aareppen.skole@ullensaker.kommune.no

 

Alle kommunale skoler i Ullensaker bruker Transponder. Transponder er SMS-basert og fungerer som en digital meldingsbok og kommunikasjonskanal mellom foresatte og skolen. Er du foresatt og har registrert telefonnummeret ditt i skolens system, kan du kontakte skolen på Transponder. Ta kontakt med skolens ledelse dersom du opplever problemer med tjenesten.


Publisert: 02.12.2016 09:47:13
Sist endret: 02.12.2016 09:50