Innhold

Administrasjon og kontaktinformasjon

Rektor Magnar Magerøy 66 10 87 01 E-post
Avdelingsleder 1. - 4. trinn og SFO Ida Eilevstøl Gjøystdal 971 61 344 E-post
Avdelingsleder 5. - 7. trinn Linn Kofoed Slettbakk 452 72 838 E-post
Miljøterapeut Marie Mørk Ørbek 489 50 468 E-post
Baseleder SFO Lene Uthuslien 400 87 082 E-post
Konsulent Elin McCall 66 10 87 00  

Transponder (Digital meldingsbok): Logg på meldingsbok.transponder.no med IDporten (MinID, BankID) 

Alle kommunale skoler i Ullensaker bruker Transponder. Transponder er SMS-basert og fungerer som en digital meldingsbok og kommunikasjonskanal mellom foresatte og skolen. Er du foresatt med foreldreansvar og har registrert telefonnummeret ditt i skolens system, kan du kontakte skolen på Transponder. Ta kontakt med skolens ledelse dersom du opplever problemer med tjenesten.

 

Postboks 470, 2051 Jessheim

E-post:postmottak.aareppen.skole@ullensaker.kommune.no


Publisert: 02.12.2016 09:47:13
Sist endret: 11.04.2024 13:43