Innhold

Administrasjon og kontaktinformasjon

Rektor: Magnar Magerøy, telefon 66 10 87 01. E-post

Avdelingsleder 1. - 4. trinn og SFO: Ida Eilevstøl Gjøystdal, telefon 971 61 344. E-post

Avdelingsleder 5. - 7. trinn: Linn Kofoed, telefon 452 72 838. E-post

Baseleder SFO: Lene Uthuslien, telefon 400 87 082. E-post

Miljøterapeut: Nina Borgesen, telefon 468 53 527. E-post

Konsulent: Elin McCall, telefon 66 10 87 00

 

Transponder (Digital meldingsbok): Logg på meldingsbok.transponder.no med IDporten (MinID, BankID) 

Alle kommunale skoler i Ullensaker bruker Transponder. Transponder er SMS-basert og fungerer som en digital meldingsbok og kommunikasjonskanal mellom foresatte og skolen. Er du foresatt med foreldreansvar og har registrert telefonnummeret ditt i skolens system, kan du kontakte skolen på Transponder. Ta kontakt med skolens ledelse dersom du opplever problemer med tjenesten.

 

Postboks 470, 2051 Jessheim

E-post:postmottak.aareppen.skole@ullensaker.kommune.no


Publisert: 02.12.2016 09:47:13
Sist endret: 18.01.2023 09:17