Kontakt oss

Telefon
96 94 36 50

Telefon SFO
46 66 47 27

Besøksadresse
Oscar Christensens veg 20, 2056 Algarheim

Rektor
Stein Malerstuen

Velkommen til Algarheim skole

Vi lærer nysgjerrige, kreative og motiverte elever å lære for livet.

Algarheim skole er en barneskole som ligger 5 kilometer øst for Jessheim sentrum, med flotte uteområder. Skolen har ca. 420 elever. Algarheim skole har en kulturell profil og har fokus på utvikling av hele mennesket i arbeidet med gode læringsresultater. 

Skolen har utarbeidet en foreldrehåndbok med viktig informasjon for foresatte.

Innskriving av 1.klassinger til Ullensakerskolen

Innskriving

Innskriving til nytt 1.trinn på Algarheim skole for skoleåret 2023 - 2024, vil kun skje ved digital innskriving. Vennligst fyll ut innskrivingsskjema innen 19.11.2022.

Innskrivingsskjema

Ta kontakt med oss hvis dere har spørsmål angående utfylling av skjema.

Bli kjent med skolen

Våren 2023 vil nærskolen invitere barn og foresatte til skolen i tråd med veilederen - Fra Eldst til Yngst. Veilederen tar sikte på å sikre helhet, samarbeid og en meningsfull sammenheng mellom barnehage og skole, og ivareta en trygg og god overgangsprosess for barn og foresatte.

Datoer og utfyllende informasjon vedrørende programmet i veilederen kommer  som invitasjon fra nærskolen.

Velkommen som elev og foresatt på Algarheim skole!

Her finner du oss