Telefon
66 10 94 00

Telefon SFO
46 66 47 27

Transponder: 594 40 112

Besøksadresse
Oscar Christensens veg 20, 2056 Algarheim

Aktuelt

Sammen redder vi liv!

I forbindelse med lansering av nye læreplaner har vi fortalt om vår erfaring med prosjektet "Sammen redder vi liv".

Les mer »

Innskrivingsdager i Ullensakerskolen

Alle elever som skal begynne på skolen høsten 2020 ønskes velkommen til innskriving på skolen

Les mer »

Alle nyheter

Algarheim skole er en barneskole som ligger 5 kilometer øst for Jessheim sentrum, med flotte uteområder og egen svømmehall. Skolen har ca. 370 elever fordelt på 7 trinn. Algarheim skole har en kulturell profil og har fokus på utvikling av hele mennesket i arbeidet med gode læringsresultater. Algarheim skole er en PALS-skole (positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling) med elevstyrte aktiviteter i friminuttene.

Skolens visjon

"Vi lærer nysgjerrige, kreative og motiverte elever å lære for livet."

Strategisk plan

Algarheim skoles strategiske plan viser skolens satsninger og tiltak for å nå målene satt i styringskortet for Ullensakerskolen.
Skolen har utarbeidet en foreldrehåndbok med viktig informasjon for foresatte.

Kapasitet neste skoleår

Det foretas årlig en vurdering av eventuell ledig kapasitet for elever utenfor inntaksområdet neste skoleår. Skoleåret 2019-20 har Algarheim skole kapasitet til å imøtekomme søknader fra elever på 3., 6. og 7. årstrinn.

Kalender

Se flere

Her finner du oss