Innhold

Administrasjon og kontaktinformasjon

Sentralbord: 969 43 650

Skoleledelsen

Rektor: Stein Malerstuen, telefon 934 25 739. E-post

Avdelingsleder 1.-3. trinn og SFO: Turid K. Hovind, telefon 478 90 167. E-post

Avdelingsleder 4.-7. trinn: Lisbeth Lie, telefon 906 19 353. E-post

Avdelingsleder tospråklig senter: Ingunn Smørgrav, telefon 465 08 965. E-post

Kontorleder: Nora Seland Omnes, telefon 969 43 650.  E-post

Skolemiljøteam

Miljøterapeut: Ida Taugaard Bakken, telefon 909 42 433. E-post

Miljøterapeut: Linda Tørud Pettersen, telefon 950 61 110 E-post

Helsesykepleier Thea Cecilie Ruud, telefon 969 42 051 E-post

Telefonliste:

1. trinn: 969 43 654

2. trinn: 969 43 655

3. trinn: 969 43 656

4. trinn: 969 43 657

5. trinn: 969 43 658

6. trinn: 969 43 659

7. trinn: 969 43 660

SFO: 466 64 727

Tospråklig senter 1. - 2. trinn: 969 43 651

Tospråklig senter 3. - 4. trinn: 969 43 652

Tospråklig senter 5. - 7. trinn: 969 43 653

 

 Transponder (Digital meldingsbok): Logg på meldingsbok.transponder.no med IDporten (MinID, BankID) 

Alle kommunale skoler i Ullensaker bruker Transponder. Transponder er SMS-basert og fungerer som en digital meldingsbok og kommunikasjonskanal mellom foresatte og skolen. Er du foresatt med foreldreansvar og har registrert telefonnummeret ditt i skolens system, kan du kontakte skolen på Transponder. Ta kontakt med skolens ledelse dersom du opplever problemer med tjenesten.

 

Postadresse: Postboks 470, 2051 Jessheim

E-post: ullensaker.postmottak.algarheim.skole@ullensaker.kommune.no


Publisert: 30.11.2016 09:42:21
Sist endret: 21.05.2024 14:43