Voksenopplæringen for Øvre Romerike/Adult Education Center of Øvre Romerike

Voksne mennesker deltar i undervisning med blikket rettet mot en underviser utenfor bildet

Åpningstider resepsjon:
Mandag: 09:00-12:30
Tirsdag: 09:00-12:30
Torsdag: 09:00-12:30
Onsdag og fredag: stengt

Telefontid:
Mandag, torsdag 09.00 - 14.00 (stengt mellom 11.30 og 12.30)
Tirsdag: 09:00 - 11:30
Onsdag og fredag: Stengt

Tlf. 66 10 94 90 - E-post

Om voksenopplæringen for Øvre Romerike

Voksenopplæringen for Øvre Romerike er en interkommunal skole for kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Det er om lag 550 deltakere fra over 75 nasjoner representert på Voksenopplæringen per dags dato.

Voksenopplæringen ligger sentralt på Jessheim, lokalisert i samme bygg som Helsetunet og med Allergot ungdomsskole som nærmeste nabo.

Ønsker du å melde deg på norskkurs?

Voksenopplæringen tilbyr grunnopplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger.

Kontakt oss på e-post, telefon eller kom innom i kontorets åpningstid for å få time til registrering.

Alle må ha gyldig oppholdstillatelse (arbeidstillatelse eller familiegjenforening/opphold på humanitært grunnlag).

Ønsker du å søke grunnskole for voksne?

Opplæringsloven gir alle voksne fra 16 år rett til ny grunnskoleopplæring. Voksenopplæringen gir eksamensrettet grunnskoleopplæring over tre år i kjernefagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag til sammen 30 timer i uka på dagtid.

Målet for opplæringen er å gi ferdigheter og kunnskaper på nivå med grunnskoleeksamen.

Hvorfor ta grunnskole som voksen?

  • Fordi du ikke fullførte grunnskole.
  • Fordi grunnskolevitnemål gir mulighet til å søke videregående opplæring.
  • Fordi du vil friske opp ett eller flere grunnskolefag.
  • Fordi du er fra et annet land og vil ta norsk grunnskole.

Elektronisk søknad grunnskoleopplæring for voksne

 

 

 

Kalender

Se flere