Voksenopplæringen for Øvre Romerike/Adult Education Center of Øvre Romerike

Skogvegen 2, 2053 Jessheim

Åpningstider resepsjonen og telefon

Tlf. 66 10 94 90 - E-post

Mandag: 10:00 - 14:30   

Tirsdag:  08:15 - 11:30

Onsdag:  12.30 - 14.30 

Torsdag: 10:00 - 14:30 

Fredag: 08:15 - 11:30

Resepsjonen og telefon er stengt kl.11:30-12:30 mandag til fredag.

Aktuelt

Alle nyheter

Voksenopplæringen for Øvre Romerike er en interkommunal skole for kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Det er om lag 550 deltakere fra over 75 nasjoner representert på Voksenopplæringen per dags dato.

Voksenopplæringen ligger sentralt på Jessheim, lokalisert i samme bygg som Helsetunet og med Allergot ungdomsskole som nærmeste nabo.

Opplæringsloven gir alle voksne fra 16 år rett til ny grunnskoleopplæring. Voksenopplæringen gir eksamensrettet grunnskoleopplæring over tre år i kjernefagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag til sammen 30 timer i uka på dagtid. Målet for opplæringen er å gi ferdigheter og kunnskaper på nivå med grunnskoleeksamen.

Voksenopplæringen tilbyr også grunnopplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger.

Information in English

Adult education center of Øvre Romerike is an intermunicipal school for the municipalities of Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes and Ullensaker. 500 students from more than 75 countries and regions attend the adult education center every day. 

 Adult education center is located in the center of Jessheim and shares the same building with the clinic Helsetunet and has Allergot Lower Secondary School as neighbor. 

 The Education Act gives right to all adults from 16 years to new primary and lower secondary school education. The adult education center offers three-year lower secondary education(grades 8, 9 and 10) in the core academic subjects of Norwegian, English, mathematics, social studies and science 30 hours per week during the daytime. The aim of the education is to provide thepupils with the skills and knowledge required in the examination at lower secondary level. 

 The adult education center also provides adult immigrants with tuition in Norwegian language and social studies, and provides newly arrived refugees with introduction programme. 

 

Hvorfor ta grunnskole som voksen?

  • Fordi du ikke fullførte grunnskole.
  • Fordi du vil friske opp ett eller flere grunnskolefag.
  • Fordi du er fra et annet land og vil ta norsk grunnskole.
  • Fordi du vil ha hjelp til å lese, skrive og regne bedre

 

Why take lower secondary education as an adult?

  • Because you did not finish the lower secondary aducation
  • Because you want to refresh one or several subjects at lower secondary level
  • Because you are from another country and want to attend Norwegian lower secondary school
  • Because you need help to improve your reading, writing and arithmetic skills

 

Ønsker du å melde deg på kurs?

Kontakt oss på e-post, telefon eller kom innom i kontorets åpningstid for å få time til registrering.

Alle må ha gyldig oppholdstillatelse (arbeidstillatelse eller familiegjenforening/opphold på humanitært grunnlag).

 

Do you want to register to a course?

Contact us through e-mail, telephone or pay a visit during the administrative offices`s opening hours to book an appointment for registration. Valid residence permit (work permit or family reunification/residence permit on humanitarian grounds) is required. 

Elektronisk søknad grunnskoleopplæring for voksne

Electronic application lower secondary education for adults

Søknadsskjema realkompetansevurdering

Application form assessment of prior experiential learning

Elektronisk skjema fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

Electronic form for exemption from the duty to receive tuition om Norwegian and social studies

 

 

Kalender

Se flere

Her finner du oss