Voksenopplæringen for Øvre Romerike/Adult Education Center of Øvre Romerike

Voksne mennesker deltar i undervisning med blikket rettet mot en underviser utenfor bildet

Ordinære åpningstider i resepsjonen:

Mandag: 09:00-12:30
Tirsdag: 09:00-12:30
Torsdag: 09:00-12:30
Onsdag og fredag: stengt

Telefontid:
Mandag, torsdag 09.00 - 14.00 (stengt mellom 11.30 og 12.30)
Tirsdag: 09:00 - 11:30
Onsdag og fredag: Stengt

Tlf. 66 10 94 90 - E-post

Om voksenopplæringen for Øvre Romerike

Voksenopplæringen for Øvre Romerike er en interkommunal skole for kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Det er om lag 550 deltakere fra over 75 nasjoner representert på Voksenopplæringen per dags dato.

Voksenopplæringen ligger sentralt på Jessheim, lokalisert i samme bygg som Helsetunet og med Allergot ungdomsskole som nærmeste nabo.

Ønsker du å melde deg på norskkurs?

Voksenopplæringen tilbyr grunnopplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger.

Kontakt oss på e-post, telefon eller kom innom i kontorets åpningstid for å få time til registrering.

Alle må ha gyldig oppholdstillatelse (arbeidstillatelse eller familiegjenforening/opphold på humanitært grunnlag).

Ønsker du å søke grunnskole for voksne?

Fra skoleåret 2024/25 erstattes grunnskole for voksne av forberedende opplæring for voksne (FOV). FOV er for deg som trenger opplæring på nivået under videregående opplæring og som ikke er kvalifisert for videregående opplæring.

Før du får tilbud om skoleplass vil du bli innkalt til en veiledningssamtale og du må ta en kartleggingstest. Resultatene dine på kartleggingen, samt din opplæringsplan bestemmer hvilken modul (Modul 1-4) du skal starte på i hvert fag og hvor stort tilbud du får. Du kan være på ulike moduler i ulike fag.

Vi tilbyr opplæringen i følgende fag; engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag. Disse organiseres i modul 1-4 etter nivå. Opplæringen skal tilpasses den enkeltes behov, og både opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

Du kan velge om du ønsker opplæring på heltid, opplæring i enkeltfag/deler av fag eller opplæring i grunnleggende lese – og skriveferdigheter.

Elektronisk søknad grunnskoleopplæring for voksne

 

 

 

Kalender

Se flere