Voksenopplæringen for Øvre Romerike/Adult Education Center of Øvre Romerike

Ordinære åpningstider resepsjon og telefon:

OBS! Skolen er stengt fra 13.03.20- 13.04.20 pga coronavirus.

Mandag: Stengt
Tirsdag:  Stengt
Onsdag:  Stengt
Torsdag: Stengt
 Fredag:  Stengt

Resepsjonen og telefon er stengt!

Tlf. 66 10 94 90 - E-post

Aktuelt

Alle nyheter

Voksenopplæringen for Øvre Romerike er stengt grunnet koronavirus! 

Ullensaker kommune stenger alle skoler og barnehager frem til 13. april med hjemmel i smittevernloven § 4-1, med virkning fra i dag kl 18. Hensikten er å stoppe spredning av koronaviruset. Dette er en nasjonal dugnad vi skal gjøre i solidaritet med eldre, kronisk syke og andre som er spesielt utsatte for å utvikle alvorlig sykdom. Vi må beskytte oss selv for å beskytte andre.

For mer informasjon se her: https://www.ullensaker.kommune.no/aktuelt/beslutninger-tatt-pa-grunn-av-koronaviruset-i-ullensaker/

Voksenopplæringen kan treffes på epost: vo@ullensaker.kommune.no


Voksenopplæringen for Øvre Romerike er en interkommunal skole for kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Det er om lag 550 deltakere fra over 75 nasjoner representert på Voksenopplæringen per dags dato.

Voksenopplæringen ligger sentralt på Jessheim, lokalisert i samme bygg som Helsetunet og med Allergot ungdomsskole som nærmeste nabo.

Opplæringsloven gir alle voksne fra 16 år rett til ny grunnskoleopplæring. Voksenopplæringen gir eksamensrettet grunnskoleopplæring over tre år i kjernefagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag til sammen 30 timer i uka på dagtid. Målet for opplæringen er å gi ferdigheter og kunnskaper på nivå med grunnskoleeksamen.

Voksenopplæringen tilbyr også grunnopplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger.

Hvorfor ta grunnskole som voksen?

  • Fordi du ikke fullførte grunnskole.
  • Fordi du vil friske opp ett eller flere grunnskolefag.
  • Fordi du er fra et annet land og vil ta norsk grunnskole.
  • Fordi du vil ha hjelp til å lese, skrive og regne bedre

 Ønsker du å melde deg på kurs?

Ønsker du å melde deg på kurs?

Kontakt oss på e-post, telefon eller kom innom i kontorets åpningstid for å få time til registrering.

Alle må ha gyldig oppholdstillatelse (arbeidstillatelse eller familiegjenforening/opphold på humanitært grunnlag).

 

Elektronisk søknad grunnskoleopplæring for voksne

Electronic application lower secondary education for adults

Søknadsskjema realkompetansevurdering

Application form assessment of prior experiential learning

Elektronisk skjema fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

Electronic form for exemption from the duty to receive tuition om Norwegian and social studies

 

 

Kalender

Se flere

Her finner du oss