Skogvegen 2, 2053 Jessheim

Tlf. 66 10 94 90

E-post

Åpningstider i resepsjonen: 

Mandag 08.15-11.30 og 12.30-14.30

Tirsdag: 08:30-11:30

Onsdag: 08:30-11:30 og 12.30-14.30

Torsdag: 12.30-14:30

Fredag: 08:30-11:30

Aktuelt

Alle nyheter

Voksenopplæringen for Øvre Romerike er en interkommunal skole for kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Det er om lag 550 deltakere fra over 75 nasjoner representert på Voksenopplæringen per dags dato.

Voksenopplæringen ligger sentralt på Jessheim, lokalisert i samme bygg som Helsetunet og med Allergot ungdomsskole som nærmeste nabo.

Opplæringsloven gir alle voksne fra 16 år rett til ny grunnskoleopplæring. Voksenopplæringen gir eksamensrettet grunnskoleopplæring over tre år i kjernefagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag til sammen 30 timer i uka på dagtid. Målet for opplæringen er å gi ferdigheter og kunnskaper på nivå med grunnskoleeksamen.

Voksenopplæringen tilbyr også grunnopplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger.

Hvorfor ta grunnskole som voksen?

  • Fordi du ikke fullførte grunnskole.
  • Fordi du vil friske opp ett eller flere grunnskolefag.
  • Fordi du er fra et annet land og vil ta norsk grunnskole.
  • Fordi du vil ha hjelp til å lese, skrive og regne bedre.

Ønsker du å melde deg på kurs?

Kontakt oss på e-post, telefon eller kom innom i kontorets åpningstid for å få time til registrering.

Alle må ha gyldig oppholdstillatelse (arbeidstillatelse eller familiegjenforening/opphold på humanitært grunnlag).

Elektronisk søknad grunnskoleopplæring for voksne

Søknadsskjema realkompetansevurdering

Elektronisk skjema fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

 

Vil du ta forkurs til fagbrev i helse- og oppvekstfag?

Ønsker du fagbrev som helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider, kan dette være noe for deg. Påmeldingsfrist er 24. mai 2019. Mer informasjon om forkurs og søknadsskjema.

Kalender

Se flere

Her finner du oss