Innhold

 

Oversikt over våre priser fra januar 2024 - juni 2024

5 dagers morgenkurs holdes fra kl.0830-1145, mandag- fredag
5 dagers ettermiddagskurs holdes fra kl.1200-1515, mandag- fredag

4 dagers kurs holdes fra kl. 1200-1515, mandag, onsdag, torsdag  og fredag

 

5 dagers kurs
20 t/uke

4 dagers kurs 16t/uke

Måned

pris i perioden*

pris i perioden*

Januar og februar

kr 10 360

kr 8 400

Mars og april

kr 10 360

kr 8 120

mai og juni

kr 9 240

kr 7 280

Norskprøve  - pris pr prøve: kr 1 100,-

Samfunnskunnskapsprøve/statsborgerprøve: kr 1 100,-

Kveldskurs kl. 17:30 - 20:00 for to kvelder pr uke, kr 3 780,- for 7 uker.

75 timers kurs i samfunnskunnskap (3 moduler): kr 5910,- 

Pris per modul:1 970,- 

Betaling

Alle våre kurs må forhåndsbetales ved registrering. Man må betale for hele perioden, dersom man starter midt i en periode betaler man for resterende uker av periodenBetaling kan gjøres med VIPPS, kort, eller kontant i resepsjonen i våre åpningstider. 

 

*Dager ikke inkludert i betaling 

Uke 8- Vinterferie 

25.03.-01.04-Påskeferie 

Onsdag 01.05. Arbeidernes fridag 

Torsdag 09.05. Kristi himmelfartsdag 

Fredag 10.05. Ordinær fridag 

Onsdag 17.05. Grunnlovsdag 

Mandag 20.05, 2 pinsedag 

 

Overview of the prices for courses and tests from January 2024 - June 2024

5 days morning course is held from kl.0830-1145 on monday- friday
5 days afternoon course is held from kl.1200-1515 on monday- friday

4 days per week is held from kl. 1200-1515 on monday, wednesday, thursday and friday

 

5 days per week
20 h/week

4 days per week      16 h/week

Måned

price per periode*

price per periode*

Januar og februar

kr 10 360

kr 8 400

Mars og april

kr 10 360

kr 8 120

mai og juni

kr 9 240

kr 7 280

Norskprøve (Norwegian language test) - price per test: kr 1 100,-

Test in social studies/ Norwegian citizenship test: kr. 1 100,-

Evening classes from 17:30 - 20:00 two times per week, kr 3 780,- for seven weeks.

75-hour course in social studies (3 modules): kr 5 910,-

Price per modul: kr 1 970,-

Payment

All our courses must be prepaid upon registration. Payment can be made by VISA card, VIPPS or cash at the reception during our opening hours. You have to pay for the entire period, if you start in the middle of a period you pay for the remaining weeks of the period

*Days not included in payment:

Week 8 Winter holiday

25.03.-01.04  Easter holiday

Wednesday 01.05. Workers' day off

Thursday 09.05. National holiday

Friday 10.05. Ordinary day off

Wednesday 17.05. Constitution Day

Monday 20.05. National holiday

 


Publisert: 07.12.2016 15:36:31
Sist endret: 29.12.2023 11:22