Innhold

 

Oversikt over våre priser fra januar 2020. 

 

Betalingssatsene for norskkurs - gjeldende fra 01.01.2021 

 Betalingsperioder:

4 dagers kurs

3 dagers kurs

Januar og februar kr 6 400 4 125
Mars og april kr 6 400 4 125
Mai og juni kr 6 400 4 125
August, september og oktober kr 8 600

5 400

November og desember kr 6 400

4 125

Kveldskurs - 3 betalingsperioder i året

Betalingsperioder Antall kvelder 

Pris

August til desember 15 kvelder Kr 3 700
Januar til mars 10 kvelder Kr 2 500
Mars til juni 10 kvelder

Kr 2 500

Norsk prøv og depositum

Norsk prøve - pris pr prøve kr 1 000
Depositum - skolebøker  kr 500

 

Betalingssats for samfunnskunnskapskurs

50 timers samfunnkunnskapskurs for voksne innvandrere  

kr 3 600

Samfunnskapsprøve / statsborgerprøve - pris pr prøve

kr 1 000

Alle våre kurs må forhåndsbetales ved registrering. Betaling kan gjøres med kort eller kontant i resepsjonen i våre åpningstider.

Avtalen er bindende. Endringer eller oppsigelse må gjøres av deltakeren selv. Ved endringer går inngått avtale til neste betalingsperiode.

 

 

Overview of the prices for courses and tests from January 2021


Payment period

Month 4-day course 3-day course
January and February kr 6 400 kr 4 125
March and April kr 6 400 kr 4 125
May and June kr 6 400 kr 4 125
Augst, September and October kr 8 600 kr 4 125
November and December kr 6 400 kr 4 125

All evening courses are cancelled until further notice due the Corona virus.

Norskprøve (Norwegian language test) - price per test: kr 1 000,-

Book deposit: kr. 500,-

 

Payment rate for social studies and test

50-hour course in social studies: kr 3 600,-

Samfunnskapsprøve/ statsborgerprøve: kr. 1 000,-

 

All our courses must be prepaid upon registration. Payment can be made by VISA card or cash at the reception during our opening hours. 
 

This agreement is binding. Changes or termination must be made by the participant himself. In case of changes, the agreement is transferred to the next payment period. 


Publisert: 07.12.2016 15:36:31
Sist endret: 15.01.2021 11:27