Innhold

 

Oversikt over våre priser fra august 2023 

5 dagers kurs holdes fra kl.0800-1200, mandag- fredag

4 dagers kurs holdes fra kl. 1200-1515, mandag, onsdag, torsdag  og fredag

 

5 dagers kurs
20 t/uke

4 dagers kurs 16t/uke

Måned

pris i perioden*

pris i perioden*

August, september og oktober

kr 11 780

kr 9 425

november og desember

kr 8 680

kr 6 545

Januar og februar

kr 8 680

kr 6 545

Mars og april

kr 9 300

kr 7 440

mai og juni

kr 8 680

kr 6 545

Norskprøve  - pris pr prøve: kr 1 000,-

Samfunnskunnskapsprøve/statsborgerprøve: kr 1 000,-

Bokdepositum: kr. 500,-

Kveldskurs kl. 17:30 - 20:00 for to kvelder pr uke, kr 3 500,- for 7 uker.

75 timers kurs i samfunnskunnskap (3 moduler): kr 5 610,- 

Pris per modul:1 870,- 

Samfunnskapsprøve/ statsborgerprøve: kr. 1 000,-

Betaling

Alle våre kurs må forhåndsbetales ved registrering. Man må betale for hele perioden, dersom man starter midt i en periode betaler man for resterende uker av perioden. Betaling kan gjøres med VIPPS, kort, eller kontant i resepsjonen i våre åpningstider. 

 

*Dager ikke inkludert i betaling 

Uke 40- Høstferie 

Fredag 17.11. Planleggingsdag 

25.03.-01.04-Påskeferie 

Onsdag 01.05. Arbeidernes fridag 

Torsdag 09.05. Kristi himmelfartsdag 

Fredag 10.05. Ordinær fridag 

Onsdag 17.05. Grunnlovsdag 

Mandag 20.05, 2 pinsedag 

Uke 8- Vinterferie 

 

 

Overview of the prices for courses and tests from August 2023

5 days per week is held from kl.0800-1200 on monday- friday

4 days per week is held from kl. 1200-1515 on monday, wednesday, thursday  and friday

 

5 days per week
20 h/week

4 days per week      16 h/week

Måned

price per periode*

price per periode*

August, september og oktober

kr 11 780

kr 9 425

november og desember

kr 8 680

kr 6 545

Januar og februar

kr 8 680

kr 6 454

Mars og april

kr 9 300

kr 7 440

mai og juni

kr 8 680

kr 6 454

Norskprøve (Norwegian language test) - price per test: kr 1 000,-

Test in social studies/ Norwegian citizenship test: kr. 1 000,-

Book deposit: kr. 500,-

Evening classes from 17:30 - 20:00 two times per week, kr 3 500,- for seven weeks.

75-hour course in social studies (3 modules): kr 5 610,-

Price per modul: kr 1 870,-

Payment

All our courses must be prepaid upon registration. Payment can be made by VISA card, VIPPS or cash at the reception during our opening hours. You have to pay for the entire period, if you start in the middle of a period you pay for the remaining weeks of the period

 

*Days not included in payment

Week 40 Autumn holiday

Friday 17.11. Planning day

25.03.-01.04  Easter holiday

Wednesday 01.05. Workers' day off

Thursday 09.05. National holiday

Friday 10.05. Ordinary day off

Wednesday 17.05. Constitution Day

Monday 20.05. National holiday

Week 8 Winter holiday


Publisert: 07.12.2016 15:36:31
Sist endret: 27.07.2023 13:50