Statborgerprøven

Fra 1. januar 2017 må søkere om statsborgerskap mellom 18 og 67 år dokumentere muntlige ferdigheter i norsk på minimum nivå A2 og bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kravet om bestått prøve i samfunnskunnskap kan dokumenteres enten med den nye statsborgerprøven eller med eksisterende avsluttende prøve i samfunnskunnskap på norsk.

Statsborgerprøven er ikke en avsluttende prøve, og kan ikke tas som en avsluttende prøve etter opplæringen i 50 timer samfunnskunnskap. Det er ikke anledning til å avlegge statsborgerprøven gratis. Du kan heller ikke søke fritak fra plikt til opplæring i 50 timer samfunnskunnskap med bestått statsborgerprøve.

Mer informasjon om statsborgerprøven.

Voksenopplæringen for Øvre Romerike organiserer statsborgerprøven for innvandrere bosatt i Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Ønsker du å melde deg opp, gå inn på www.statsborgerprøven.no.

 


Publisert: 16.12.2016 09:16:50
Sist endret: 16.12.2016 09:22