Statsborgerprøven

Neste statsborgerprøve gjennomføres i mars og mai 2024 ved Voksenopplæringen for Øvre Romerike.

Er du mellom 18 og 67 år og skal søke norsk statsborgerskap, må du blant annet dokumentere at du har bestått en prøve i samfunnskunnskap på norsk.

Du kan dokumentere kravet med:

  • bestått statsborgerprøve eller
  • bestått samfunnskunnskapsprøve på norsk

I tillegg må du ha

  • bestått nivå A2/B1 eller bedre i norsk muntlig
  • ha gjennomført opplæring i norsk, eller norsk og samfunnskunnskap.

Voksenopplæringen for Øvre Romerike organiserer statsborgerprøven for innvandrere bosatt i Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Ønsker du å melde deg opp til prøven kan du gjøre det på statsborgerprøven.no

Statsborgerprøven og samfunnskunnskapsprøven har samme pensum, som ligger på samfunnskunnskap.no.

Les mer om krav til språk og krav om kunnskaper om samfunnet for å bli norsk statsborger.


Publisert: 16.12.2016 09:16
Sist endret: 29.12.2023 11:49