Innhold

Norskprøven

Norskprøve Sommer 2023 gjennomføres i perioden 22.mai  - 23.juni 2023.
Påmeldingsperioden er 17 - 21.april 2023.
               

Voksenopplæringen for Øvre Romerike arrangerer norskprøver arrangeres 3 ganger i året. Det er Kompetanse Norge som lager prøvene og som bestemmer tidspunktene, men de er i månedsskiftet februar/mars, august/september, og i månedsskiftet november/desember.

Norskprøvene består av fire deler: lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig framstilling og muntlig framstilling. De tre første delene gjennomføres digitalt – på samme dag. Den muntlige prøven gjennomføres en annen dag.

Hvis du ikke er deltaker på Voksenopplæringen for Øvre Romerike, må du melde deg opp til prøven på Kompetanse Norge.

Hvem må ta prøvene?

Personer med oppholdstillatelse som gir rett og plikt til opplæring etter 1. september 2013.

Hvem kan velge å ta prøve?

  • personer med bare plikt eller bare rett til opplæring
  • personer med oppholdstillatelse som gir rett og plikt til opplæring før 1. september 2013
  • personer som er i Norge etter EØS-reglementet

Mer informasjon om norskprøvene.


Publisert: 19.12.2016 08:25:19
Sist endret: 02.05.2023 15:03