Innhold

Norskprøven

Norskprøve Sommer 2024 gjennomføres i perioden 23. - 27. september 2024.
Påmeldingsperioden er 19. - 23. august 2024.
               

Voksenopplæringen for Øvre Romerike arrangerer norskprøver arrangeres 4 ganger i året. 

Norskprøvene består av fire deler: lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig framstilling og muntlig framstilling. De tre første delene gjennomføres digitalt – på samme dag. Den muntlige prøven gjennomføres en annen dag.

Meld deg til norskprøven her.

Hvem må ta prøvene?

Personer med oppholdstillatelse som gir rett og plikt til opplæring etter 1. september 2013.

Hvem kan velge å ta prøve?

  • personer med bare plikt eller bare rett til opplæring
  • personer med oppholdstillatelse som gir rett og plikt til opplæring før 1. september 2013
  • personer som er i Norge etter EØS-reglementet

Mer informasjon om norskprøven.


Publisert: 19.12.2016 08:25:19
Sist endret: 27.06.2024 14:11