Norskprøver

Norskprøvene består av fire deler: lytteforståelse, leseforståelse, skriftlig framstilling og muntlig framstilling. De tre første delene gjennomføres digitalt – på samme dag. Den muntlige prøven gjennomføres en annen dag.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Norskprøvene vinter 2018 arrangeres fra 26. november til 06.desember

Norskprøver arrangeres 4 ganger i året. Det er Kompetanse Norge som lager prøvene og som bestemmer tidspunktene, men de er i månedsskiftet februar/mars, mai/juni, september/oktober og i månedsskiftet november/desember.

Hvis du ikke er deltaker på Voksenopplæringen for Øvre Romerike, må du melde deg på via kompetansenorge.no.

Hvem må ta prøvene?

Personer med oppholdstillatelse som gir rett og plikt til opplæring etter 1. september 2013.

Hvem kan velge å ta prøve?

  • personer med bare plikt eller bare rett til opplæring
  • personer med oppholdstillatelse som gir rett og plikt til opplæring før 1. september 2013
  • personer som er i Norge etter EØS-reglementet

Mer informasjon om norskprøvene


Publisert: 19.12.2016 08:25:19
Sist endret: 19.12.2016 08:30