Fra 28.august kan du nominere kandidater til valget.  

Nominasjonsprosessen foregår i perioden 28. august til 17. september

Hvem kan nomineres?

 • Kandidaten må være mellom 15 og 19 år, eller fylle 15 år innen 2017.
 • Kandidaten må være folkeregistrert i Ullensaker kommune.

 Alle kan nominere kandidater. Du kan også nominere deg selv. De som blir nominert får spørsmål om de ønsker å stå på listen, før den settes opp for valg

Melding om nominasjon kan sendes til ungdomsrad@ullensaker.kommune.no

Send følgende informasjon om den nominerte

Navn:

Alder:

Mobilnummer:

Epost:

Krets: tilhører du Nordby, Vesong, Gystadmarka eller Allergot?

 

Følg med på Facebook 

 

Valg 30. oktober

Mandag 30. oktober skal det velges 9 medlemmer til ungdomsrådet. De 9 blir valgt blant de nominerte. Når man er valgt er man sikret sin plass i 2 år. Ungdomsskolekretsene utgjør valgkretsene ved valg til ungdomsrådet.

Det skal velges representanter fra hver krets i kommunen.

 • Gystadmarka 2 representanter 
 • Allergot 2 representanter 
 • Nordby 2 representanter 
 • Vesong 3 representanter 

I tillegg til de 9 skal det velges like mange varamedlemmer.

Hvem kan stemme?

Alle ungdommer som fyller 15-19 år i valgåret og som er folkeregistret i Ullensaker kommune kan stemme. Disse vil få tilsendt valgkort. Når man er folkeregistrert og i aldersgruppen står man i manntallet og er dermed kvalifisert. 

Stemmelokaler er

 • Gystadmarka ungdomsskole 
 • Allergot ungdomsskole 
 • Nordby ungdomsskole 
 • Vesong ungdomsskole 
 • Hoppensprett videregående skole og ungdomsskole
 • Jessheim videregående skole

Det vil være mulig å forhåndsstemme på Jessheim og Kløfta bibliotek i uke 41 og 42 i bibliotekets åpningstid.

Presentasjonskveld

17. oktober vil det avholdes en presentasjonskveld i Jessheim bibliotek

Der vil de nominerte presentere seg og argumentere for hvorfor de bør få stemmer.


Publisert: 25.08.2017 13:55
Sist endret: 17.01.2023 12:58