Kontakt oss

Telefon
94 01 58 37 

Telefon SFO
90 91 18 83

Besøksadresse
Krogfossvegen 32, 2067 Jessheim

Rektor
Håvar Mangset

Velkommen til Hovin skole

Bilde av elever som skriver eller tegner

Velkommen til Hovin skole - et paradis for kunnskap, trygghet, positivitet og engasjement

Ullensaker kommune ønsker å utvikle barn og unge som er robuste, har tro på egen mestring og som ser sammenheng mellom egen innsats og progresjon. I tråd med kommunal «Strategiplan for helhetlig læringsløp» er Hovin skole et paradis for kunnskap, trygghet, positivitet og engasjement. 
Hovin skole ligger på Sand, et tettsted i Ullensaker kommune vest for Jessheim. Skolen er en to-parallell skole med 284 elever fordelt på
1. – 7. trinn med 39 ansatte.
65 av våre elever fra 1.- 4.trinn benytter SFO-tilbudet vårt som byr på mange varierte og spennende aktiviteter. Flere av våre ansatte 
arbeider både på skolen og på SFO som gir trygghet og stabilitet for elevene våre. 

Vi er en PALS-skole som dyrker det positive hos elever og ansatte. Vi har et fantastisk uteområde som stimulerer til aktivitet med ulike lekeapparater, basketballbane, sykkelbane, stikkballbane, gressbaner, ballbinge, parkourpark, bordtennisbord, akebakker, skøytebane og nærhet til Raknehaugen som ligger i et naturskjønt område som vi ofte benytter som arena for turer og uteskole hele året.  
Nærområdet vårt byr på turmuligheter, fotball, kampsport, skatepark og basketballbane. 

Sosial kompetanse 

Skolen jobber systematisk og kontinuerlig med skolemiljøet for å skape et trygt og godt leke- og læringsmiljø.
Månedstemaene i årshjulet vårt for sosiallæring er; Inkludering & omsorg, toleranse, respekt, empati, ansvar, kommunikasjon, selvkontroll, selvhevdelse, samarbeid og samhold.
Som skole er vi kjent for å ha et godt arbeidsmiljø, profesjonelle, dyktige, stabile, rause og motiverte medarbeidere som sørger for gode faglige og sosiale læreferdigheter for elevene våre.

Foreldrehåndboken

Skolen har utarbeidet en foreldrehåndbok med viktig informasjon for foresatte. 

Bilde av to barn som gir hverandre en high ten