Hovin skole

Kontakt oss

Telefon
66 10 85 80

Telefon SFO
90 91 18 83

Besøksadresse
Krogfossvegen 32, 2067 Jessheim

Rektor
Håvar Mangset

Foto: Tommy Gildseth

Velkommen til Hovin skole

Et paradis for kunnskap, trygghet, positivitet og engasjement gir god læring.

Hovin skole ligger på Sand, et tettsted i Ullensaker kommune vest for Jessheim. Skolen har ca. 280 elever fordelt på 1. – 7. trinn. Hovin er en PALS-skole som dyrker det positive hos elever og ansatte. Skolen har et fantastisk uteområde der bare fantasien setter begrensninger for aktiviteter.

Innskriving av 1.klassinger til Ullensakerskolen

Innskriving

Innskriving til nytt 1.trinn på Hovin skole for skoleåret 2023 - 2024, vil kun skje ved digital innskriving. Vennligst fyll ut innskrivingsskjema innen 19.11.2022.

Innskrivingsskjema

Ta kontakt med oss hvis dere har spørsmål angående utfylling av skjema.

Bli kjent med skolen

Våren 2023 vil nærskolen invitere barn og foresatte til skolen i tråd med veilederen - Fra Eldst til Yngst. Veilederen tar sikte på å sikre helhet, samarbeid og en meningsfull sammenheng mellom barnehage og skole, og ivareta en trygg og god overgangsprosess for barn og foresatte.

Datoer og utfyllende informasjon vedrørende programmet i veilederen kommer  som invitasjon fra nærskolen.

Velkommen som elev og foresatt på Hovin skole!

Her finner du oss