Det foretas årlig en vurdering av eventuell ledig kapasitet for elever utenfor inntaksområdet.

Skoleåret 2023-2024 har Hovin skole lite ledig kapasitet og kan kun imøtekomme søknader fra inntaksområder på 5. trinn. 
Det er ikke ledig kapasitet på øvrige årstrinn. 


Publisert: 10.06.2020 11:23
Sist endret: 30.10.2023 18:28