Kontakt oss

Telefon
66 10 86 80

Telefon SFO
46 82 56 43

Besøksadresse
Anna Willersruds veg 12, 2055 Nordkisa

Rektor
Linda Sundseth

Velkommen til Nordkisa skole

God, aktiv læring for alle - trygge, motiverte elever med læringsglede.

Nordkisa skole er en barneskole ved idrettsparken i Nordkisa, nord-øst i Ullensaker.

Skolen har ca. 175 elever og 24 ansatte med høy kompetanse. Nordkisa er en skole med fokus på tilknytning og trygge relasjoner gjennom arbeid med Trygghetssirkelen. Skolen deltar også i trivselslederprogrammet.

Innskriving av 1.klassinger til Ullensakerskolen

Innskriving

Innskriving til nytt 1.trinn på Nordkisa skole for skoleåret 2023 - 2024, vil kun skje ved digital innskriving. Vennligst fyll ut innskrivingsskjema innen 19.11.2022.

Innskrivingsskjema

Ta kontakt med oss hvis dere har spørsmål angående utfylling av skjema.

Bli kjent med skolen

Våren 2023 vil nærskolen invitere barn og foresatte til skolen i tråd med veilederen - Fra Eldst til Yngst. Veilederen tar sikte på å sikre helhet, samarbeid og en meningsfull sammenheng mellom barnehage og skole, og ivareta en trygg og god overgangsprosess for barn og foresatte.

Datoer og utfyllende informasjon vedrørende programmet i veilederen kommer  som invitasjon fra nærskolen.

Velkommen som elev og foresatt på Nordkisa skole!

Her finner du oss