Det foretas årlig en vurdering av eventuell ledig kapasitet for elever utenfor inntaksområdet. Skoleåret 2020-21 har Nordkisa skole kapasitet til å imøtekomme søknader fra alle trinn, med unntak av 5. årstrinn.


Publisert: 09.06.2020 13:21
Sist endret: 10.06.2020 14:57