Det foretas årlig en vurdering av eventuell ledig kapasitet for elever utenfor inntaksområdet. Skoleåret 2023-24 har Nordkisa skole kapasitet til å imøtekomme søknader fra alle trinn, med unntak av 3. og 6. trinn.


Publisert: 09.06.2020 13:21
Sist endret: 03.10.2023 10:26