Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om oss

Ullensaker har sju kommunale avdelingsbarnehager fordelt på Jessheim- og Kløftaområdet. Alle barnehagene har åpningstid fra kl. 07.00 til 17.00.  

Les mer om hver barnehage: 

Kvalitet

Trygghet og trivsel er grunnleggende for kvalitet i barnehagen. Vi har fokus på å bygge gode relasjoner til barna og jobber med LØFT (løsningsfokusert tilnærming) som arbeidsmåte. For oss er det viktig at barn skal bli møtt av anerkjennende voksne som ser og som er tilstede. Vi arbeider også for at barn skal utvikle vennskap til andre barn og ha tid til å leke. Dette skaper trivsel for barn og foreldre, noe vår brukerundersøkelse viser.

Vi har pedagoger og fagarbeidere i alle våre barnehager, og deres faglige og sosiale kompetanse er barnehagens viktigste ressurs for å skape god kvalitet i barnehagene.