Om oss

Ullensaker har seks kommunale avdelingsbarnehager fordelt på Jessheim- og Kløftaområdet. Alle barnehagene har åpningstid fra kl. 07.00 til 17.00.  De kommunale barnehagene har planleggingsdager: 11.08.2023, 14.08.2023, 17.11.2023, 02.01.2024 og 10.05.2024.

 Kvalitet

Tilstandsrapport for kommunale barnehager 2020-2021

Vi har pedagoger og fagarbeidere i alle våre barnehager, og deres faglige og sosiale kompetanse er barnehagens viktigste ressurs for å skape god kvalitet i barnehagene.

Trygghet og trivsel er grunnleggende for kvalitet i barnehagen. Vi har fokus på lek og å bygge gode relasjoner til barna. For oss er det viktig at barn skal bli møtt av anerkjennende voksne som ser og som er tilstede. Vi arbeider også for at barn skal utvikle vennskap til andre barn og ha tid til å leke. Dette skaper trivsel for barn og foreldre, noe våre brukerundersøkelser viser.

Overgang til skolen 

Helhetlig læringsløp er viktig i Ullensaker. I dette legger vi blant annet kvalitet i overgangen fra barnehage til skole. Derfor samarbeider vi med skolene i Ullensaker for å sikre denne gode overgangen.