Barnehagene i Ullensaker

Flere barn samlet

Barnehagene i Ullensaker

Ullensaker kommune har 40 barnehager med plass til rundt 2500 barn. Av disse er syv kommunale barnehager, 24 er ordinære private barnehager og åtte er private familiebarnehager. Jessheim kirke har tilbud om åpen barnehage med redusert åpningstid.

Har du spørsmål?

Kontakt Barnehagemyndigheten på:

Telefon: 66 10 80 00

E-post

eDialog (sikker sending av personsensitiv informasjon)