Barnehagene i Ullensaker

to barn i barnehagealder går ned en grussti, barna holder hender og barnet til høyre peker på noe utenfor bildet

Velkommen til barnehagene i Ullensaker!

Ullensaker kommune har 40 barnehager med plass til rundt 2500 barn. Av disse er syv kommunale barnehager, 26 er ordinære private barnehager og åtte er private familiebarnehager. Jessheim kirke har tilbud om åpen barnehage med redusert åpningstid.

Barnehageloven med forskrifter regulerer alle typer barnehagedrift, både formål, innhold og utforming. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgave. Ullensaker kommune utøver systematisk tilsyn for å sikre at kvaliteten og innholdet i tilbudet til barna er tilfredsstillende.