Barnehagene i Ullensaker

Velkommen til barnehagene i Ullensaker!

Ullensaker kommune har 41 barnehager med plass til ca. 2500 barn. Av disse er 7 kommunale barnehager, 26 er ordinære private barnehager og 8 er private familiebarnehager. Jessheim kirke har tilbud om åpen barnehage med redusert åpningstid.

Barnehageloven med forskrifter regulerer alle typer barnehagedrift, både formål, innhold og utforming. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgave. Ullensaker kommune utøver systematisk tilsyn for å sikre at kvaliteten og innholdet i tilbudet til barna er tilfredsstillende.