Innhold

Kvalitet i barnehagen

Vi har pedagoger og fagarbeidere i alle våre barnehager, og deres faglige og sosiale kompetanse er barnehagens viktigste ressurs for å skape god kvalitet i barnehagene.

Trygghet og trivsel er grunnleggende for kvalitet i barnehagen. Vi har fokus på lek og å bygge gode relasjoner til barna. For oss er det viktig at barn skal bli møtt av anerkjennende voksne som ser og som er tilstede. Vi arbeider også for at barn skal utvikle vennskap til andre barn og ha tid til å leke. Dette skaper trivsel for barn og foreldre.

Overgang til skolen 

Helhetlig læringsløp er viktig i Ullensaker. I dette legger vi blant annet kvalitet i overgangen fra barnehage til skole. Derfor samarbeider vi med skolene i Ullensaker for å sikre denne gode overgangen. 

Tilsyn av barnehage

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i kommunen. Dersom det oppdages uforsvarlige eller ulovlige forhold i tilsynet gir kommunen pålegg om at dette skal rettes innen en gitt frist.

Brannvesen, Mattilsynet og Arbeidstilsynet kan også føre tilsyn med barnehagene innenfor sitt lovområde.

Godkjenning

Kommunen er godkjenningsmyndighet for alle barnehagene i kommunen. 


Publisert: 17.10.2016 10:29:16
Sist endret: 31.08.2023 13:44