Kvalitet i barnehagen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kvalitet i barnehagen

Barnehage er et pedagogisk tilbud til barn i førskolealder.

Alle barnehager må følge barnehagelovens bestemmelser og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Rammeplanen gir barnehagene en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Les mer om rammeplanen for barnehager på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.  

Med utgangspunkt i rammeplanen må hver enkelt barnehage lage egen årsplan for sitt arbeide. Årsplanene for den enkelte barnehage finner du på barnehagenes egen hjemmeside.

Mer informasjon om den enkelte barnehage kan du også finne på Utdanningsdirektoratets side barnehagefakta.no

Tilsyn av barnehage

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i kommunen. Dersom det oppdages uforsvarlige eller ulovlige forhold i tilsynet gir kommunen pålegg om at dette skal rettes innen en gitt frist.

Brannvesen, Mattilsynet og Arbeidstilsynet kan også føre tilsyn med barnehagene innenfor sitt lovområde.

Godkjenning

Kommunen er godkjenningsmyndighet for alle barnehagene i kommunen. 

Lov og forskrift

Barnehageloven

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger

Læringsmiljø i barnehage

Handlingsplaner

Handlingsplan for matematisk kompetanse for barnehage og skole i Ullensaker. Handlingsplanen er gjeldende fra 2017 og inkluderer tiltak og satsningsområder som skal bidra til utvikling av matematisk kompetanse i barnehagene.

 

Handlingsplan for språkstimulering,- lese- og skriveopplæring i barnehager og skoler i Ullensaker kommune 2016-2018. Det er utarbeidet vedlegg til planen. Vedleggene inneholder oversikt over og forklaring av ulike lese- og skrivestrategier, beskrivelse av lesekurs, oversikt over grunnleggende begreper og oversikt over ulike kartleggingsprøver. Vedleggene inneholder leseguider på ulike språk for foresatte. Leseguidene gir gode råd for hvordan man kan stimulere barns leselyst og leseferdigheter, både for de som ikke leser ennå, de som leser noen ord og de som kan lese.


Publisert: 17.10.2016 10:29:16
Sist endret: 08.03.2018 14:41