Innhold

Samarbeid mellom hjem og barnehage

God dialog mellom barnehage og hjem er viktig. Barnehagen skal legge til rette for at foresatte får mulighet til å påvirke tilbudet.

Foreldrerådet (FAU)

Foreldrerådet består av alle foreldrene/foresatte i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes interesser, og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet kan velge å sette ned et Foreldreutvalg (FAU) som jobber med saker på vegne av Foreldrerådet.

Samarbeidsutvalget (SU)

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Barnehagens eier kan delta. Det er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget fastsetter årsplanen, og drøfter barnehagens innhold og prioriteringer.

Les mer på nettsiden til foreldreutvalget for barnehager.

Lov

Barnehageloven kapittel II


Publisert: 17.10.2016 10:30:41
Sist endret: 24.10.2023 14:16