Priser og moderasjonsordninger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Priser uten moderasjon

Priser for kommunal barnehageplass i Ullensaker finner du i vår prisoversikt

Redusert foreldrebetaling

Hva er det?

Ordningen med redusert foreldrebetaling betyr at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.

I 2018 vil husholdninger med en samlet bruttoinntekt som er lavere enn kr 533.500 ha rett til redusert foreldrebetaling.

Hvem har rett på redusert foreldrebetaling?

Hvis maksimalprisen er høyere enn 6 prosent av familiens (husholdningens) samlede inntekt, skal du få redusert pris for barnehageplass.

I 2018 betyr det at husholdningens brutto årsinntekt må være lavere enn kr 533.500 for å få redusert foreldrebetaling.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. juni for å få redusert foreldrebetaling fra august. Du kan søke utenom fristen, søknaden vil da gjelde for måneden etter at vi har mottatt den. Det må søkes for hvert barnehageår.

 

Søk redusert foreldrebetaling

Skjema for søknad om redusert foreldrebetaling

Dokumenter som sendes kommunen hvor barnet er folkeregistrert
  • Siste skattemelding (selvangivelse) for søker.
  • Siste skattemelding (selvangivelse) for ektefelle, samboer eller partner
  • Det er den/de som bor på samme folkeregister-adresse som barnet som søker.
  • Ved vesentlige og varige endringer i husholdningens inntekt i forhold til siste års skattemelding (selvangivelse), kan søkere legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

 

Gratis kjernetid basert alder og inntekt

Det gis fritak for foreldrebetaling 20 timer per uke for alle tre, fire- og femåringer i husholdninger med en samlet skattepliktig person-, og kapitalinntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. Inntektsgrensen er p.t. kr. 533.500,- pr. år.

 

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon med 30 % for barn nr. 2. Det gis 50 % moderasjon for barn nr 3 og eventuelt flere. 

Reduksjonen gis også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager i kommunen. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de til enhver tid er registrert i folkeregisteret. Søsken defineres som helsøsken og halvsøsken. Stesøsken defineres utenfor. Foresatte som har ansvar for fosterbarn har også rett til søskenmoderasjon der øvrige vilkår i bestemmelsen er oppfylt.

Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon, dette går automatisk. 

 

Betalingsreglement 

Se vedtektene på den enkelte barnehages hjemmeside for informasjon.

Makspris

Foreldre med barn i barnehage skal ikke betale mer enn makspris for hvert barn. Maksprisen er fastsatt av Stortinget og informasjon finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Annen informasjon

Utdanningsdirektoratet - barnehage

Lov og forskrift om foreldrebetaling

Barnehageloven

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

 

 


Publisert: 06.04.2017 14:00:00
Sist endret: 15.11.2016 15:14