Barn leker ute fladebyseter barnehage

Åpningstider

07:00 - 17:00

Kontaktinformasjon

Hestehovstien 2
2052 Jessheim

Styrer: Mari Rødland

Tlf. 66 10 88 90

Mer læring gjennom mer lek!

Vi skal gi barna våre en trygg og god start på livet. Hos oss er vi opptatt av å leke og etablere gode leke- og læringsmiljøer.  

Barna skal få gode opplevelser som skaper vennskap. Lek spiller en stor rolle for læring og utvikling. Vi er lyttende og anerkjennende til barnas tanker og meninger. Lek og glede - voksne tilstede! 

Barnehagen ligger i et spennende naturområde med variert terreng, lekeplasser og akebakker i nærmiljøet. Vi går til pinnebekken, lerkeskogen, lilleskogen og bålplassen på oppdagelsesturer. 

Her finner du oss