Innhold

Priser kommunale barnehager

Priser kommunale barnehager 1.1.2024

Betalingssatser for 2024 for opphold og kostpenger.
 Opphold1/1 plass 07.00 - 17.00
Barnehagesats 1.1.2024 - 30.06.2024 kr 3 000*
Barnehagesats fra 1.8.2024 i forslag til statsbudsjett 2024

kr 2 000*

Kostpenger

kr 460 pr mnd. for heldagsplass

For sent henting

kr 235 pr time

*Betaling 11 mnd. i året, Juli er betalingsfri måned.

 

Redusert foreldrebetaling

Husholdninger med lav inntekt kan søke redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Ingen husstand skal betale mer en 6% av skattbar person- og kapitalinntekt. Se retningslinjer og kriterier på Utdanningsdirektoratets hjemmeside

Det oppfordres til å søke før 1. juni for å få riktig faktura for august. Det kan søkes gjennom hele året. Vedtaket vil da gjelde fra mnd. etter søknad og dokumentasjon er mottatt.

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon med 30 % for barn nr. 2. Det gis 100 % moderasjon for barn nr. 3 og eventuelt flere. 

Reduksjonen gis også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager i kommunen. Moderasjonen gjelder søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de til enhver tid er registrert i folkeregisteret. Søsken defineres som helsøsken og halvsøsken. Stesøsken defineres utenfor. Foresatte som har ansvar for fosterbarn har også rett til søskenmoderasjon der øvrige vilkår i bestemmelsen er oppfylt.

Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon, dette går automatisk. 


Publisert: 30.11.2016 10:18:51
Sist endret: 30.11.2016 10:22