Åpningstider

07:00 - 17:00

Kontaktinformasjon

Gardermovegen 17c

2050 Jessheim

Styrer: Hilde Kværner

Tlf. 66 10 89 00

 

Velkommen til Jessheim barnehage

Mer læring gjennom mer lek!

Vi skal gi barna våre en trygg og god start på livet. Hos oss er vi opptatt av å leke og etablere gode leke- og læringsmiljøer.  

Kommunale barnehagers fokusområder: Lek, språk, vennskap.

Vi har ansatte med lang og bred pedagogisk erfaring, som har fokus på å skape trivsel og gode relasjoner. Dette er et grunnleggende fundament for barns utvikling, læring, livsmestring og god psykisk helse. Barnehagetiden er grunnmuren i et livslangt læringsløp.

Vi har et kreativt og inspirerende leke- og læringsmiljø, og vi er nærmeste naboen til det flotte området ved Jessheim Videregående skole, har gangavstand til Parktoppen, Idrettsparken, Nordbytjernet, bibliotek og alle tilbud i Jessheim sentrum. Dette gir muligheter for fine småturer og varierte opplevelser. Avdelingene heter Trollskogen, Eventyrskogen, Alveskogen og Tommeliten.

Mestring - Mangfold - Muligheter. 

Her finner du oss