Åpningstider

07:00 - 17:00

Kontaktinformasjon

Gardermovegen 17c

2050 Jessheim

Styrer: Hilde Kværner

Styrer/kontor: 92 81 24 42

Avdelinger:

Alveskogen: 94 01 86 40

Eventyrskogen: 94 01 66 89

Trollskogen: 94 01 65 54

Tommeliten: 94 01 71 30

Velkommen til Jessheim barnehage

Mer læring gjennom mer lek!

Vi skal gi barna våre en trygg og god start på livet. Hos oss er vi opptatt av å leke og etablere gode leke- og læringsmiljøer.  

Kommunale barnehagers fokusområder: Lek, språk, vennskap.

Vi har ansatte med lang og bred pedagogisk erfaring, som har fokus på å skape trivsel og gode relasjoner. Dette er et grunnleggende fundament for barns utvikling, læring, livsmestring og god psykisk helse. Barnehagetiden er grunnmuren i et livslangt læringsløp.

Vi har et kreativt og inspirerende leke- og læringsmiljø, og vi er nærmeste naboen til det flotte området ved Jessheim Videregående skole, har gangavstand til Parktoppen, Idrettsparken, Nordbytjernet, bibliotek og alle tilbud i Jessheim sentrum. Dette gir muligheter for fine småturer og varierte opplevelser. Avdelingene heter Trollskogen, Eventyrskogen, Alveskogen og Tommeliten.

Mestring - Mangfold - Muligheter. 

Her finner du oss