Åpningstider

07:00 - 17:00

Kontaktinformasjon

Bakkestien 6

2040 Kløfta

Styrer: Unni Lisbeth Lundberg

Tlf. 66 10 88 80

Mer læring gjennom mer lek!

Vi skal gi barna våre en trygg og god start på livet. Hos oss er vi opptatt av å leke og etablere gode leke- og læringsmiljøer.  

Personalet i barnehagen deltar i lek og er gode veiledere på «livets landevei». Her skal barna oppleve at det finnes mange måter å tenke, leve og handle på. Vårt viktigste pedagogiske hjelpemiddel vil alltid være: «Lek – glede og humor».

Det skal være morsomt å være barn i Bakke barnehage!

Her finner du oss