Innhold

Ullensaker kommune

Vi vokser med ca 1000 innbyggere i året og har nå over 40 000 innbyggere. Befolkningsveksten stiller store krav til utvikling for å kunne ivareta gode tjenester også i fremtiden, og det jobbes kontinuerlig med å gjøre kommunen enda mer attraktiv. 

Vi har et rikt idrett- og fritidstilbud i Ullensaker, mange flotte steder å utforske. I tillegg er vi vertskommune for hovedflyplassen OSL og tilbyr dermed muligheten til å reise hvor man vil, og alltid komme hjem til Ullensaker.

Se vår vinterfilm over Ullensaker 

 

Se vår sommerfilm over Ullensaker

Kommunens beliggenhet 

Kommunen ligger ca 25 km nordøst for Oslo, på Øvre Romerike. Jessheim er kommunesenter og regionsenter på Øvre Romerike. Jessheim fikk bystatus 11. juni 2012. Kommunen har flere tettsteder; Kløfta, Nordkisa, Borgen, Algarheim, Mogreina og Sand. Kommunen utvikler trygge og godt integrerte tettsteder som stimulerer til fysisk og kulturell aktivitet, og en aktiv helsefremmende livsstil der alle innbyggere gis mulighet til å være aktive samfunnsdeltagere. Ullensaker kommune har et bredt boligtilbud med god kvalitet og gode bomiljøer, der kultur-, idretts- og organisasjonsliv skaper aktivitet, opplevelser, trivsel, mangfold, tilhørighet og identitet. 

På siden Fakta om Ullensaker, finnes det mer informasjon om befolkningsutvikling og levekårsfaktorer i kommunen.

Vertskommune for Oslo Lufthavn Gardermoen

Kommunen er vertskap for Oslo Lufthavn Gardermoen. Dette gir kommunen utfordringer og har medført en rivende utvikling av både boligbygging og næringsetableringer. Tidligere var forsvaret og landbruket de viktigste arbeidsplassene. Nå er det flyplassen, handel, hotell/konferanse og transport/logistikk som dominerer i næringslivet. 

Kommunedirektør er øverste administrative leder i kommunen, og står ansvarlig overfor kommunestyret for hele den kommunale virksomheten.

Kommunedirektørens viktigste oppgaver er å:

  • Legge til rette for politisk styring av lokalsamfunnet og kommunens virksomhet.
  • Styre og utvikle forvaltning, tjenester og tilbud.
  • Styre og utvikle organisasjonen.

Organisasjonskart

Kommunedirektør i Ullensaker kommune er Erling Kristiansen.

Etiske retningslinjer for ansatte

Her finner du de etiske retningslinjene for ansatte i Ullensaker kommune.


Dokument med etiske retningslinjer

Politisk organisering

For presse


Publisert: 17.11.2017 12:12:24
Sist endret: 18.01.2024 11:04